English version

Vlčí a rysí hlídky

Vlčí a Rysí hlídky jsou speciálně proškolení dobrovolníci všech věkových kategorií (od 15 let), kteří část svého volného času věnují monitoringu v následujících oblastech:

měření rysích stop

Pošumaví organizačně zajišťuje Hnutí DUHA. Zájemci se mohou ozvat na: rysi.hlidky@hnutiduha.cz.

Všechny ostatní oblasti organizačně jzajišťuje a zázemí doborovolníkům poskytuje místní skupina Hnutí DUHA Olomouc. Zájemci o zapojení v Beskydech, Bílých Karpatech, Jeseníkách, na Broumovsku, v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, v severních Čechách a v Krušných horách se mohou ozvat na: vlci.hlidky@hnutiduha.cz

Zjednodušeně lze říct, že názvy „rysí" a „vlčí" jsou používány k odlišení územní působnosti a užívány spíše z tradice než z objektivních důvodů. Rysí hlídky jsou zaměřeny na rysa, neboť oblast Pošumaví je místem největšího výskytu rysa ostrovida, kdežto Vlčí hlídky jsou zaměřeny na sledování všech tří druhů velkých šelem a na monitoring tetřevovitých ptáků a sov.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr