English version

Poděkování za finanční podporu

 
Děkujeme všem dárcům - Přátelům velkých šelem a následujícím organizacím za laskavou finanční podporu našich projektů v letech 2015-2018:
Operační program Životní prostředí 2014-2020, projekt "Soužití s velkými šelmami v České republice"


Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů
EEAProjekt byl finančně podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.
Grant z programu Start - START Danube Region Project Fund
This project is part financed by the European Union from the START Danube Region Project Fund.
 
                   START Danube Region Project Fund
Projekt TRANSGREEN (DTP1-187-3.1-TRANSGREEN) je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube (DTP) – prioritní osa 3: Lépe propojený a energeticky zodpovědný Dunajský region – specifický cíl: Rozvoj bezpečných dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí a vyvážená dostupnost městských a venkovských oblastí.

"Vlci se vrací - Pilotní projekt EVVO ve Středočeském kraji"  je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.
Kurzy ochrany velkých šelem v CHKO Jeseníky a v Rychlebských horách finančně podpořil v roce 2017 Olomoucký kraj.

Středočeský kraj

Ochrana a monitoring velkých šelem na Dokesku (částečně na území CHKO Kokořínsko-Máchův kraj) a v CHKO Jizerské hory probíhá s podporou Libereckého kraje.
Liberecký kraj
 
Monitoring vlků v Beskydech a nazujících karptraských pohořích probíhá díky podpoře Nadace EuroNatur.
 
 
EuroNatur
 
Program švýcarsko-české spolupráce prostřednictvím Nadace Partnerství
swiss contribution and Nadace Partnerstvi logo
 

 
Nadace na ochranu zvířat
Nadace na ochranu zvířat
 
 

Ministerstvo vnitra ČR - akreditovaný projekt dobrovolnické služby

Ministerstvo vnitra ČR - dobrovolnická služba

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Státní fond životního prostředíOPŽP

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr