English version

Poděkování za finanční podporu

 
Děkujeme všem dárcům - Přátelům velkých šelem a následujícím organizacím za laskavou finanční podporu našich projektů v letech 2015-2016:

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů
EEA
Grant z programu Start - START Danube Region Project Fund
                  
This project is part financed by the European Union from the START Danube Region Project Fund.
 
Program švýcarsko-české spolupráce prostřednictvím Nadace Partnerství
swiss contribution and Nadace Partnerstvi logo
 
EuroNatur
 
EuroNatur
 

 

Státní fond životního prostředíOPŽP

 

Nadace na ochranu zvířat
Nadace na ochranu zvířat
 
 
 

 

 

Ministerstvo vnitra ČR - akreditovaný projekt dobrovolnické služby

Ministerstvo vnitra ČR - dobrovolnická služba

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr