English version

Co dělat při setkání s šelmami?

Všechny tři druhy našich velkých šelem jsou velice plachá zvířata a člověku se snaží raději vyhnout, stejně jako ostatní divoká zvířata. Po staletích pronásledování a zabíjení ze strany lidí instinktivně vědí, že člověk pro ně znamená velké nebezpečí.

setkání s vlkem je velmi ojedinělé, foto: M. Kalaš

Vlk, rys ani medvěd nepovažuje člověka za svou potravu. Za posledních sto let není z Evropy doložen žádný případ smrtelného napadení člověka vlkem ani rysem. Tyto šelmy člověku neublíží, k fyzickému střetu by mohlo dojít jen velmi výjimečně.

Pokud se vám poštěstí tato obezřetná a skrytě žijící zvířata v přírodě zahlédnout, vychutnejte si tyto vzácné okamžiky.

Medvěd rovněž nevyhledává konflikty, avšak pokud ho překvapíte, může reagovat podrážděně. Zachovejte klid a dbejte odborných pokynů a doporučení, která vám pomohou snížit riziko napadení.

Pokud potkáte v přírodě medvěda, neznamená to automaticky, že na vás zaútočí. Naprostá většina setkání medvědů s lidmi končí okamžitým útěkem medvěda. Je možné, že taková setkání probíhají na Slovensku i v Beskydech dennodenně, aniž by je lidé vůbec zaznamenali. Medvěd má, jako většina divoce žijících živočichů, bystřejší smysly (především čich) než lidé, a proto o přicházejícím člověku ví mnohem dříve, než jej člověk vůbec zaregistruje.  Více o rizicích setkání s medvědy ...

Mnohem častěji než přímo s živými šelmami se v přírodě můžete setkat s jejich stopami a jinými pobytovými znaky. Protože velké šelmy mají rozlehlá teritoria a pohybují se na desítkách až stovkách kilometrů čtverečních, je terénní sledování jejich pobytových znaků jednou z mála možností jak získat nějaké poznatky o jejich výskytu a životě. Čím více dat o jejich výskytu bude k dispozici, tím přesnější budou odhady jejich početnosti a zvyklostí.

Uvítáme proto všechny informace o potenciálním pozorování velkých šelem nebo jejich pobytových znaků. Hlášení a případné fotografie nám můžete poslat na e-mail stopy@selmy.cz, nebo využít formuláře na těchto stránkách.

foto: Michal Kalaš

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr