English version

Výsledky

ROK 2016

Monitoring výskytu velkých šelem v terénu

Vlk zachycený fotopastí v Pošumaví na podzim 2016
 • Díky intenzivnějšímu využívání fotopastí jsme získali řadu unikátních záběrů ze skrytého života velkých šelem (odkazy níže).
 • Miroslav Kutal se spolu s kolegy z Hnutí DUHA, Mendelovy univerzity a dalšími vědci ze Španělska a Švédska podílel na studii, publikované v odborném recenzovaném článku publikovaném v časopise Plos One, která hodnotí vliv lovů vlků na populaci v Beskydech (shrnutí článku v češtině  zde).
 • Miroslav Kutal, Michal Bojda, Josefa Volfová a Jiří Beneš zrealizovali 23 odborných přednášek na konferencích, seminářích a workshopech či v rámci odborné výuky na vysokých školách. Hnutí DUHA Olomouc také zorganizovalo seminář o výsledcích mapování v posledních dvou letech a publikovalo detailní studii, která výsledky shrnuje.

 Rysice Žofka s kotětem v Moravskoslezských Beskydech, jaro 2016


Osvětová a informační kampaň • Dále jsme provozovali internetový obchod s tematikou velkých šelem obchod.selmy.cz, kde prodáváme nadále především trička a tašky z biobavlny, ale také DVD, knihy, doplňky (dřevěná zvířata, náušnice, brože,  křesadla a další), protimedvědí spreje, fotopasti, či obrázky z fotopastí. Novinkou roku 2016 se staly obrazy od zoologa a umělce Ludvíka Kunce, kterému mnohokrát děkujeme za poskytnutí jeho unikátních děl. Zisk z prodeje nám pokryl část našich nákladů na ochraně velkých šelem.
 • vydali jsme stolní týdenní kalendář na rok 2017 se záběry velkých šelem z fotopastí a s příběhy těchto šelem.
 • 50 výukových programů pro žáky základních a středních škol v obcích převážně v Beskydech, Jeseníkách a okolí jsme zorganizovali pro 1596 žáků a studentů.
 • 7 exkurzí pro 129 účastníků školních skupin jsme uspořádali v Beskydech a v Jeseníkách.
 • výstava Soužití s velkými šelmami pokračovala svou tour po dalších městech; k vidění byla v Břidličné, Ostravě, Krásné Lípě a Polici nad Metují
 • 254 156 návštěv od 201 594 uživatelů zaznamenal náš webový portál www.selmy.cz především díky pravidelně zveřejňovaným aktualitám (celkem 70 článků  a tiskových zpráv na Šelmy.cz). Jde o více než dvojnásobnou návštěvnost oproti roku předchozímu.
 • O aktuálním dění jsme informovali také na facebookovém profilu Ochrana velkých šelem, který ke konci roku přesáhl 14 tisíc fanoušků, což je téměř dvojnásobný nárůst oproti stavu ke konci roku předchozímu.
 • pokračovali jsme ve zveřejňování informací také přes twitterový účet @OchranaSelem
 • Vydali jsme 12 čísel e-zpravodaje o velkých šelmách, který odebíralo přes 2000 zájemců.
 • Vydali jsme 16 tiskových zpráv a komentářů týkajících se velkých šelem a jejich ochrany. Vzniklo tak několik desítek popularizačních článků, reportáží a rozhovorů.
 • Nastartovali jsme spolupráci s festivalem Ekotopfilm, na kterém jsme promítali dokument Causa Carnivora od režiséra Jana Svatoše ve městech Jablonec nad Nisou, Česká Lípa a Liberec. Dále jsme snímek promítali opětovně po celé ČR na celkem 23 místech (a 2 místech na Slovensku) a následně se vždy minimálně jeden odborník na ochranu velkých šelem (na fotografii Alena Fousková) účastnil diskuze s veřejností. Dokument tak viděla již tisícovka lidí po celé ČR.

 

 

Zmírňování konfliktů s chovateli, komunikace s myslivci


Ochrana migračních koridorů a biotopů velkých šelem v rozhodovacích procesech

Ekodukt v Suchdole
 • Dohlíželi jsme na to, aby v nově projednávaných územních plánech v Beskydech byly chráněny migrační koridory velkých šelem a dalších savců.
 • Pokračovali jsme v údržbě vysázených stromů v migračním koridoru v Jablunkově, kde jsme společně s místními obyvateli a myslivci vysadili od roku 2013 více než 5.500 stromů a keřů na čtyřech plochách o celkové rozloze větší než 1 hektar.  Na začátku léta byly všechny plochy vysečeny.
 • Již potřetí jsme se odvolali proti rozhodnutí Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm  proti stavbě inženýrských sítí  plánované průmyslové zóně v Zubří (ležící v záplavové oblasti a v migračním koridoru velkých šelem). Začátkem roku 2016  Krajský úřad Zlínského kraje odvolání vyhověl a nezákonné rozhodnutí již po třetí zrušil.  V roce 2015 byl schválen nový územní plán města Zubří, který (také díky našim připomínkám) již plochu průmyslové zóny neobsahuje. Území je tak chráněno proti další zástavbě.
 • Připomínkovali jsme již druhým rokem stavbu „hangárového“ ovčína (100 × 50 m) ve Vidči na Rožnovsku, naplánovaného přímo ve středu migračního koridoru, v proluce mezi obcemi. Místo betonování ve volné krajině jsme navrhli využití starých zemědělských brownfieldů, například v areálu bývalého JZD ve Vidči. Zúčastnili jsme se spolu s místními obyvateli veřejného  projednávání záměru a Zlínský kraj nakonec začátkem roku 2016 vydal ke stavbě nesouhlasné stanovisko.
 • Účastnili jsme se několika jednání ohledně šetrnějšího lesního hospodaření v CHKO Jeseníky se Správou CHKO a LČR.
 • Společně se Správou CHKO Beskydy se podařilo prosadit omezení rychlosti na 2 důležitých migračních koridorech: poblíž sedla Pindula v Trojanovicích a u Šance

 

 

Poděkování

Práci Hnutí DUHA a Hnutí DUHA Olomouc v roce 2016 podpořili:

Ministerstvo financí ČR – projekty podpořené grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (www.eeagrants.cz) zaměřené na monitoring velkých šelem (www.monitoring.selmy.cz) a zapojování veřejnosti do ochrany biodiverzity (www.ceskadivocina.cz)

Ministerstvo životního prostředí ČR (www.mzp.cz) - podpořilo projekt zaměřený především a realizaci ekologických výukových programů a exkurzí zaměřených na rysa ostrovida na Jesenicku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz) - podpořilo realizaci Vlčích hlídek a Rysích hlídek a zapojování mladých lidí do monitoringu šelem

Nadace EuroNatur (http://euronatur.org/) - podpořila monitoring velkých šelem prováděný ve spolupráci se Stowarzyszeniu dla Natury WILK v Západních Karpatech (CZ-SK-PL pomezí)

Nadace Patagonia (http://www.patagonia.com/environmental-grants.html) – podpořila činnost Rysích hlídek na Šumavě a v Pošumaví. 

Ministerstvo vnitra ČR (www.mvcr.cz)  - podpořilo akreditovaný projekt pro oblast dobrovolnictví “Vlčí hlídky” a "Rysí hlídky"

Středočeský kraj - podpořil osvětově-vzdělávací aktivity ve Středočeském kraji včetně rozjezdu Vlčích hlídek v Podbezdězí

Liberecký kraj - podpořil osvětově-vzdělávací aktivity v Libereckém kraji včetně rozjezdu Vlčích hlídek na Dokesku a v Jizerských horách

START Danube Region Project Fund - podpořil přípravu mezinárodního projektu CONNECTGREEN, zaměřeného na ochranu ekologických sítích v Karpatech a realizaci doprovodných aktivit týkajících se ochrany migračních koridorů v oblasti Karpat.

Příspěvky individuálních dárců pomohly financovat všechny výdaje na ochranu velkých šelem, které nepokrývaly grantové zdroje (ty tvoří zpravidla 70 - 90 % z celkových nákladů projektů) a náklady související s účastí v rozhodovacích procesech.

Za spolupráci děkujeme také následujícím organizacím a osobám(abecedně řazeným):

Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, Alka Wildlife, Anně Vančurové, České společnosti pro ochranu netopýrů, ČSOP Cieszynianka , ČSOP Orchidea Valašsko, ČSOP Radhošť, ČSOP Valašské Meziříčí, ČSOP KOSENKA, Davidu Valnerovi, Dopravní federaci, Dušanovi Šmoldasovi, Janu Svatošovi a Romi Strakové, IBO CZ, Katedře ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci, Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, Koalici pro Řeky, Lesoochranárskému zoskupeniu VLK, Lesům ČR, s.p. KŘ Šumperk, Magistrátu města Olomouce, Mendelově univerzitě v Brně, Moravskému ornitologickému spolku, Muzeu Beskyd Frýdek-Místek, Nadačnímu fondu OKNO Olomouc, Beskydčan, obcím Dolní Lomná a Jablunkov, obchodu Hračky Merrhaut, OP Tiger, Naše Triko, Přírodovědecké fakultě UK v Praze, Slovak Wildlife Society, Sluňákovu – Centru ekologických aktivit města Olomouce, Správám CHKO Beskydy, Bílé Karpaty, Blanský les, Broumovsko, Jeseníky, Jizerské hory, Kokořínsko-Máchův kraj, Litovelské Pomoraví, Správě Krkonošského národního parku Vrchlabí, Správě národního parku České Švýcarsko, Správě Národního parku Šumava, spolkům , ALKA Wildlife, Egeria, Terra Natura, Beskydčan, Česká společnost entomologická, Česká společnost ornitologická, Za krásnou Olomouc,  Rosička z.s., Zdravý Rožnov z.s., Společnost přátel Jeseníků, Síti ekologických poraden STEP, Střední zemědělské škole Český Těšín, Stowarzyszeniu dla Natury WILK, Tereze Ondruškové, Tiskárně Sprint, Tiskárně TiNa, Unii pro řeku Moravu, místním skupinám ČSOP Valašské ekocentrum, Velešín, Hořepník, Šumperk aj. a všem členům, příznivcům a dobrovolníkům a spolupracovníkům.

Práce Hnutí DUHA Olomouc na ochraně a monitoringu velkých šelem probíhá i díky podpoře individuálních dárců – Přátel velkých šelem. Přidejte se prosím také na www.selmy.cz/podpora.
  

Výsledky v roce 2015

Výsledky v roce 2013

Výsledky v roce 2012

Výsledky v roce 2011

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr