English version

Návrat šelem do české krajiny - detail akce

Termín: 2.4.2019 18:30

Město/obec: Třeboň

Místo konání: Dům přírody Třeboňska

Popis místa konání: Dům Štěpána Netolického

Druh akce: beseda

Popis akce

S přínosy a úskalími návratu velkých šelem do naší přírody seznámí veřejnost Josefa Volfová a Miroslav Kutal, odborníci na ochranu velkých šelem z Hnutí DUHA. Druhá část přednášky bude věnována vlkům, jejichž výskyt na jihu Třeboňska vzbuzuje v současnosti řadu otázek, emocí i obav.


Přednášku pořádá Dům přírody Třeboňska ve spolupráci s Hnutí DUHA Olomouc, pobočným spolkem, který se problematice velkých šelem věnuje již od roku 1995. Od roku 2002 organizuje terénní monitoring velkých šelem v Beskydech (tzv. Vlčí hlídky) a zabývá se osvětou a vzděláváním veřejnosti, ochranou migračních koridorů a biotopů šelem, tvorbou studií, navazováním spolupráce s myslivci a lesníky či zapojováním veřejnosti do ochrany šelem.

Program akce

Organizátor akce

Název: Dům přírody Třeboňska

Web: http://www.dumprirody.cz/dum-prirody-trebonska

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr