Ve středu 25. 5. 2016 uspořádali pracovníci Správy CHKO Broumovsko a členové Hnutí DUHA Olomouc ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou setkání s mysliveckou veřejností na téma výskytu vlků na Broumovsku. Besedy se zúčastnilo přes třicet zájemců nejen z řad myslivců.

Zástupci Hnutí DUHA seznámili účastníky setkání s aktuálním stavem populace vlků v Evropě. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Broumovsko představila prezentaci zaměřenou na současný výskyt vlků a problematiku škod způsobených vlky na Broumovsku. Podstatnou část čtyřhodinového programu využili účastníci k zaujaté a chvílemi i vzrušené diskuzi o vlivu vlků na populaci kopytníků a škodách způsobených chovatelům domácích zvířat. Zástupci ochrany přírody nastínili možná řešení soužití s velkými šelmami v kulturní krajině.

AOPK ČR, Správa CHKO Broumovsko připravuje další osvětově - vzdělávací akce, které proběhnou v rámci oslav 25. výročí vyhlášení CHKO Broumovsko. Od 9.6. do  26.7. 2016 bude v polickém klášteře ke zhlédnutí výstava „Soužití s velkými šelmami: náročný úkol a příležitost“. Plánována je také další beseda k tomuto tématu, tentokrát především pro zemědělce a veřejnost.

Hana Heinzelová, vedoucí Správy CHKO Broumovsko řekla: „Výskyt vlků na Broumovsku je výsledkem přirozeně se zvyšující populace těchto ohrožených živočichů ve střední Evropě. Je novou skutečností, která přináší problémy zejména chovatelům ovcí v oblasti a je třeba na ni reagovat a přijmout preventivní opatření, která sníží riziko dalších škod.“ 

Miroslav Kutal, koordinátor Hnutí DUHA Olomouc, dodal: „Všude, kam se po desetiletích nepřítomnosti vrací velké šelmy, se mísí radost a obavy z návratu vrcholových predátorů. Zkušenosti z Beskyd a dalších oblastí výskytu šelem ukazují, že soužití lidí a šelem je možné. Věřím, že se to povede i na Broumovsku“.

Jiří Scholz, předseda myslivecké komise Okresního mysliveckého spolku Náchod ČMMJ doplnil:

„Diskuzní přednáška pro mne osobně byla velkým přínosem a věřím, že i pro většinu přítomných. Zaměstnanci správy CHKO mne potěšili svým profesionálním a objektivním přístupem. Spolu se členy Hnutí Duha nám předali množství poznatků a informací o životě a chování vlků ve střední Evropě, a potažmo i počátky výskytu v Čechách v posledních letech. Seznámili nás s objektivními fakty o výskytu vlků na území CHKO Broumovsko. Není jich bohužel ještě dostatečné množství, aby šlo vyvodit jednoznačné závěry, nicméně je naprosto zřejmé, že se jedná o smečku několika vlků s totožnými znaky v chování vlčí populace volně žijící v kulturní krajině Německa a Polska. Pro nás myslivce vlci samozřejmě znamenají jistý nový problém, na který my ani zvěř nejsme připraveni. Je to něco naprosto nového a nebude to mnohde jednoduché. Co to přinese do budoucna, nemůže dnes nikdo z nás předjímat. Ale věřím, že to úspěšně zvládneme i s vlky.“

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, Nadací EuroNatur a Ministerstvem vnitra ČR.

Práce Hnutí DUHA Olomouc na ochraně a monitoringu velkých šelem probíhá i díky podpoře individuálních dárců – Přátel velkých šelem. Přidejte se prosím také na www.selmy.cz/podpora.