Skupinky speciálně vyškolených dobrovolných spolupracovníků Hnutí DUHA letos v zimě už podesáté vyrážejí do beskydských hor, kde se vyskytují ohrožení vlci, rysi a medvědi. Takzvané vlčí hlídky, po řadu let organizované v odborné spolupráci se správou chráněné krajinné oblasti, mají za úkol odstrašit pytláky, kteří vzácné šelmy systematicky střílejí. Dobrovolníci také celoročně mapují výskyt velkých šelem a dalších ohrožených druhů – tetřevů nebo jeřábků. Letos bude monitoring probíhat i ve spolupráci se správci státních lesů – Lesy České republiky.


Úvodní školení pro nové účastníky proběhne v nadcházejícím víkendu na Morávce v Beskydech. Sjede se tam více než čtyřicet dobrovolníků, kteří chtějí pomoci s ochranou a monitoringem vzácných šelem. Je připravena série přednášek a diskuzí s odborníky ze Správy CHKO Beskydy, Hnutí DUHA a místními lesníky. Účastníci získají nejen znalosti o životě vlků, rysů a medvědů, ale naučí se také zásady práce v terénu. Víkendový seminář na Morávce je již plně obsazený, ale všichni další zájemci o účast se mohou hlásit (na e-mailu vlci.hlidky@hnutiduha.cz, telefonním čísle 602 529 850 či přímo online na www.selmy.cz) na další školení, které proběhne o dva týdny později na Huslenkách v jižní části CHKO Beskydy.


Ilegální lov je hlavní překážkou obnovení populací ohrožených rysů. Odborníci přitom poukazují na to, že viditelná přítomnost většího počtu lidí, kteří v horách případné pytláctví sledují, pomůže zvířata chránit. Hlídky zároveň získávají důležité údaje o výskytu stopy, trus, nebo strženou kořist.


Za deset let existence vlčích hlídek dobrovolníci strávili v terénu přes patnáct set dnů a získali stovky nálezových dat o výskytu velkých šelem a dalších chráněných zvířatech v Beskydech.


Lesy České republiky v minulosti vyjádřily svůj zásadní nesouhlas s pytláctvím chráněných druhů například ve všech nájemních smlouvách. Ty vypoví každému nájemci honitby, který dovolí chráněné zvíře – vlka, rysa nebo medvěda, zastřelit. Podle nové dohody se lesníci budou podílet také organizačně na průběhu vlčích hlídek a s ochránci šelem budou více spolupracovat například na monitoringu šelmami stržené kořisti.


Šíření šelem je důležité pro udržení únosné výše populací spárkaté zvěře. Přemnožení jeleni a srnci totiž spásáním malých stromků poškozují především listnaté či smíšené lesy a brání jejich přirozené obnově.


Miroslav Kutal z Hnutí DUHA řekl:

„Ilegální lov představuje vážnou překážku přežití vzácných šelem. Viditelná přítomnost hlídek pomůže pytláky od střelby odradit. Za deset let se úspěšného projektu zúčastnily stovky dobrovolníků, kteří v terénu strávili tisíce hodin. Věříme, že účast dobrovolníků z celého kraje i místních lesníků přinese v nadcházející sezóně šelmám poklidný život.  Všichni zájemci, kteří mohou pracovat podle svých možností, třeba jen pár dní, dostávají speciální odborné školení o šelmách i o práci v terénu, včetně stopování a odlévání stop.“