Evropská komise začala s vyšetřováním, které by mohlo pomoci vlkům vyskytujícím se v Beskydech [1]. Prověřuje totiž povolený odstřel, při kterém na Slovensku každoročně přichází o život kolem 120 vzácných šelem. Komise s vyšetřováním začala na základě žádostí Hnutí DUHA Olomouc, slovenských i polských ekologických organizací a stovek dopisů občanů ze všech tří států.

Protože v Beskydech zatím nevznikla soběstačná populace vlků, jejich výskyt závisí na příchodu zvířat ze sousedních států, především ze Slovenska. Ale soustavný povolený odstřel za hranicemi způsobuje, že vlci se do Beskyd nevracejí.

Hnutí DUHA, které na česko-slovenském pomezí provádí sledování a ochranu velkých šelem, v uplynulých třech letech zaznamenalo jen velmi sporadický a nepravidelný výskyt vlků. Například loni se jednalo o jediný doložený případ, kdy byla nalezena mrtvá vlčice, kterou srazil automobil nedaleko Valašského Meziříčí.

Přestože kvótu na lov vlků úřady stanovují každý rok, neexistují žádné věrohodné informace, kolik vlků na Slovensku žije a jak velký zásah do jejich populace lov představuje. Oficiálně úřady odhadují, že na Slovensku žije pouze 202–410 vlků [2].

Legální lov vlků na Slovensku omezuje jejich šíření do Česka; foto: Juraj Lukáč

V poslední lovecké sezóně bylo na Slovensku uloveno 150 vlků a za posledních deset let padlo téměř 1200 vzácných a chráněných šelem.

Vedle povoleného odstřelu brání návratu vlků také pytláctví a neprostupné dálnice či železnice – na důležitých místech totiž často chybí průchody, kudy by vzácné šelmy mohly bezpečně projít.

Evropskou komisi na nesoulad mezi povolovaným odstřelem vlků a evropskou legislativou upozorňovalo slovenské Lesoochranárske zoskupenie VLK a před dvěma roky se k němu přidaly také české a polské ekologické organizace: Hnutí DUHA Olomouc a Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Vlk je plně chráněný v sousedních státech: Česku, Polsku i Maďarsku. Rovněž podle unijní legislativy, na které se členské státy EU dohodly, patří mezi prioritní druhy, které bude Evropa společně chránit. Evropská komise, která byla pověřena, aby hlídala dodržování schválených pravidel, proto zahájila proti Slovensku speciální vyšetřování, tzv. infringement, kterým vyšetřuje porušení mezinárodní legislativy. Pokud Slovensko nezjedná nápravu, může celý případ skončit před Evropským soudním dvorem.

Výhrady vůči lovu vlků zaslalo i polské ministerstvo životního prostředí. To se loni v listopadu obrátilo na slovenské úřady, aby pozastavily odlov vlků alespoň v příhraniční zóně o šířce 23 kilometrů, čímž by byla uchráněna zvířata, která žijí na území obou států. Střílení vlků ale pozastaveno nebylo. O kvótě na odstřel v sezóně 2013/2014 se bude rozhodovat opět na podzim.

Vlče ze smečky ohrožené legálním lovem na Slovensku; foto: Hnutí DUHA Olomouc

České ministerstvo životního prostředí – na rozdíl od polských kolegů – podle informací Hnutí DUHA na Slovensku zatím písemně neintervenovalo. S intenzivním lovem vlků na Slovensku však také nesouhlasí. Před deseti lety se zasadilo o vytvoření alespoň malé zóny celoroční ochrany vlka v části slovenského okresu Čadca.

oblast celoroční ochrany vlka na Slovensku nepokrývá jádrová území výskytu

Podle veřejně dostupných informací Evropské komise je to zatím poprvé, kdy je Slovensko oficiálně vyšetřováno kvůli porušování unijních směrnic na ochranu přírody.

Hnutí DUHA pomáhá, aby se v české krajině našlo místo také pro divokou přírodu – pralesy, volně tekoucí řeky nebo vzácné druhy zvířat, jako jsou vlci a rysi.

Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc řekl:

„Vlci jsou vzácná a krásná zvířata, která by měla mít v našich horách místo. Soustavný odstřel na Slovensku poškozuje i naši přírodu, neboť může bránit návratu vlků do českých hor.  Evropská komise zahájila vyšetřování a to je velký pokrok. Existuje sice malé území v části slovenského  okresu Čadca, kde je vlk celoročně chráněný, ovšem toto opatření se ukázalo jako zcela nedostatečné.“

„Doufáme, že masivní odstřel, který nemá žádné racionální důvody, v dalších letech skončí – alespoň při hranicích s Českou republikou a Polskem. Vlci by měli mít stejně přísnou ochranu jako rysi, kterých se i díky plné ochraně vyskytuje v Beskydech mnohem více.“

Poznámky

[1] Dokument Evropské komise o zahájení řízení se Slovenskem: https://www.dropbox.com/s/enuh3ulm6sny6b8/Ares%282013%292018555.pdf

[2] Reportovací zpráva Slovenska o stavu vlka: http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/art17/envrlqbva/species-canis-lupus.xml