Přinášíme příběhy tří medvědů ze Slovenska. Iwo prochodil polovinu Slovenska a Eryk se loni dožil možná až 28 let...

Mladý medveď IWO

Medveďovi bol obojok založený v poľských Tatrách. Jeho vek v čase odchytu, po následnom výbruse odobratého prvého horného premolára (UPM1), bol stanovený na 4,5 roka. Vtedy mal 80 kilogramov. Telemetricky je sledovaný od mája 2014 a obojok má aj v súčasnosti funkčný (poznámka autorov: november 2015). Za dva kalendárne roky sledovania je oblasť jeho výskytu taká rozsiahla, že uvádzať presné číselné hodnoty o vzdialenostiach čo prekonal patria do knihy rekordov. Pre lepšiu obrazotvornosť čitateľov uvádzame, že výskyt tohto medveďa bol zaznamenaný na tak veľkom území, že jeho plocha sa rovná približne polovičnej výmere územia Slovenskej republiky (medveď Iwo 26 600 km² / výmera Slovenska 49 036 km²). Za celé doterajšie obdobie sledovania sa pohyboval v území štyroch štátov Slovenska, Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Len na Slovensku sa vyskytoval vo viac ako sto poľovníckych revíroch. V roku 2015, po zimnom spánku, sa do konca apríla vyskytoval najskôr v slovenskej časti Tatier. No už od konca apríla do konca septembra sme u neho zaznamenali takú výraznú časopriestorovú aktivitu, že počas tohto obdobia každé jeho nové pozície prinášali úžasné informácie predovšetkým o tom, aké vzdialenosti prekonával a kde všade sa vyskytoval. Vďaka tomuto medveďovi sme od tejto chvíle museli viacerí oprášiť svoje staré vedomosti zo zemepisu…

Kadiaľ Iwo šiel ?

Za necelý týždeň prekonal južným smerom trasu z tatranskej oblasti až na hranice Slovenska s Maďarskom. Po prekročení našej štátnej hranice sa zhruba jeden týždeň vyskytoval v maďarskom Aggteleku, ktorý sa nachádza asi 30 kilometrov severne od mesta Miskolc. V ďalších ôsmych dňoch prešiel juhovýchodom našej krajiny na jej severovýchod až do pohoria Bieščady. Tie sa rozprestierajú na území troch štátov – Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Tu sa vyskytoval niečo vyše dvoch týždňov. Potom za ďalší týždeň prešiel územím Ukrajiny až do Sinevirskej oblasti, ktorá je od ukrajinsko-rumunskej štátnej hranice vzdialená len pár desiatok kilometrov. Práve vtedy sme mysleli, že Iwo „ide“ do Rumunska. Veď od najjužnejších telemetrických pozícií tohto medveďa na Ukrajine je to do tejto krajiny takpovediac už len na skok. V ukrajinskom Sinevirskom národnom parku a jeho okolí sa však vyskytoval skoro celé leto. Začiatkom jesene (v septembri) sa približne tou istou trasou vrátil späť do slovensko-poľsko-ukrajinských Bieščad. Táto reálna situácia, kedy v roku 2015 medveď Iwo na Ukrajine v rámci Karpatského oblúka prešiel z oblasti Západných Karpát do oblasti Východných Karpát a naopak, potvrdila veľmi významnú skutočnosť, ktorá bola ešte donedávna striktne negovaná mnohými európskymi (teda aj slovenskými) odborníkmi na veľké šelmy. Skutočnosť, že napríklad medvede žijúce v oblasti severného Slovenska „komunikujú“ s medveďmi z oblasti severného Rumunska.

O medveďovi Iwovi jsme písali zde.

Stredne starý medveď FILIP

Medveď bol odchytený v jarnom období v roku 2014 v poľských Tatrách. Jednalo sa o stredne starého samca s hmotnosťou 210 kilogramov. Za osem mesiacov telemetrického sledovania, od apríla do novembra, sa pohyboval v Poľsku aj na Slovensku po území veľkom približne 780 km² (78 tis ha). Na Slovensku sa vyskytoval v Žilinskom a v Prešovskom kraji v okresoch Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš a Poprad v rámci orografických celkov Oravská Magura, Oravská vrchovina, Skorušinské vrchy, Chočské vrchy, Západné Tatry, Východné Tatry a Podtatranská brázda. Len na Slovensku bol v tom čase zdokumentovaný v 16 poľovníckych revíroch. Obdobie od apríla do konca leta 2014 prežil v poľských a slovenských Tatrách v priestore od Bielovodskej doliny po Oravice, kde vyhľadával najmä tichšie oblasti, ktoré sú vzdialené od rušných turistických chodníkov a osídlených častí územia. V druhej polovici mája sa dlhšie obdobie zdržiaval v Juráňovej doline, kde bol pracovníkmi Správy TANAP-u a TPN pozorovaný v spoločnosti rujnej medvedice. Koncom leta sa za jeden deň presunul od Oravíc cez Skorušinské vrchy až do blízkosti obcí Krivá a Dlhá nad Oravou. Prešiel cez pomerne frekventovanú verejnú cestu, železničnú trať, preplával rieku Orava a zastavil sa v rozsiahlych poliach dozrievajúcich poľnohospodárskych plodín. Rovnaký cieľ mal aj jeho ďalší dlhší presun, kedy začiatkom októbra prešiel z Oravy na Liptov do poľnohospodárskych kultúr pri obci Liptovské Matiašovce. Napríklad pri konzumovaní kukurice a obilia sa na poliach zdržiaval najmä v noci, cez deň odpočíval v okolitých lesoch. To, že v podhorských oblastiach dozrievajúce plody kukurice a ostatných obilnín sú mimoriadne lákavým a atraktívnym zdrojom medvedej potravy potvrdili aj ďalšie nami telemetricky sledované medvede. V novembri sa medveď Filip vrátil do poľskej časti Tatier, kde prezimoval v oblasti Kominarskie Wierchy. Na jar v roku 2015 prestal jeho obojok spoľahlivo fungovať a kontakt s ním sa natrvalo prerušil. Medveď Filip žije a je v poriadku aj v súčasnosti, naposledy bol nasnímaný fotopascou dňa 10. októbra 2015 v okolí Oravíc.       

     

Starý medveď ERYK

Aj tento medveď bol odchytený v poľskej časti Tatier v kompetenčnom území TPN. Jednalo sa o samca s hmotnosťou 147 kilogramov a vekom stanoveným v čase odchytu 24 až 27 rokov. Jeho vek bol po odobratí prvého horného premolára (UPM1) určený podrobnou laboratórnou analýzou. Počas dvoch kalendárnych rokov telemetrického sledovania, od apríla 2014 do apríla 2015, bol podrobne dokumentovaný v Poľsku a na Slovensku, pričom oblasť jeho výskytu mala rozlohu približne 460 km² (46 tis ha). Na Slovensku sa vyskytoval v Prešovskom kraji v okresoch Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa v rámci orografických celkov Podtatranská brázda, Západné Tatry (lokalita Podbanské), Východné Tatry a Spišská Magura. V tomto období bol jeho výskyt zdokumentovaný v 10 poľovníckych revíroch. V roku 2014 sa bezprostredne po odchyte, teda ešte na konci ruje, vyskytoval najskôr v poľskej časti Tatier, konkrétne v Kondratowej doline, Gasiencowej doline a v okolí Waksmundskej poľany. Začiatkom leta sa presunul do slovenskej časti Tatier do Bielovodskej doliny, Javorovej doliny a Belianskych Tatier. Koncom leta a v jeseni sa jeho aktivita presunula mimo Tatry, pretože pomerne rýchlo odmigroval do Spišskej Magury, kde okrem prirodzenej potravy navštevoval hlavne krmoviská určené pre poľovnú raticovú zver. V tom čase sme jeho výskyt zaznamenali napríklad až pri Vyšných Ružbachoch v okrese Stará Ľubovňa. Až do jeho odchodu na zimovisko v poľských Tatrách potom počas celej jesene v Spišskej Magure navštevoval niekoľko desiatok krmovísk určených pre poľovnú raticovú zver. V tom čase bolo celkom bežné, že počas jednej noci navštívil viaceré takéto krmoviská v rámci jedného, niekedy aj dvoch poľovníckych revírov.

Eryk a jeho minuloročnej putovanie

V roku 2015, po zimnom spánku, sa už začiatkom apríla aktívne zapájal do ruje v poľských Tatrách a v Bielovodskej doline. V druhej polovici apríla prešiel z tejto oblasti smerom cez hlavný hrebeň Tatier na ďalšie rujovisko na Podbanskom v ústí Kôprovej doliny. Tam sme v tom čase okrem medveďa Eryka fyzicky a fotopascami dokumentovali výskyt ďalších dvoch silných samcov, jednej rujnej samice, jedného jedinca bližšie neidentifikovaného pohlavia (pravdepodobne ďalšia rujná samica) a dvoch medvedíc s minuloročnými mláďatami. Na rujovisku v oblasti Podbanského sa však predčasne skončilo jeho telemetrické sledovanie, pretože iný medveď mu pravdepodobne počas súboja strhol obojok. Ten ešte stále funkčný sme neskôr dohľadali. Dňa 3. júna 2015 v ranných hodinách poľský horský vodca telefonoval na riaditeľstvo TPN a hlásil, že v doline Jaworzynka približne 15 metrov od turistického chodníka leží živý medveď, ktorý sa nehýbe... Z hľadiska bezpečnosti návštevníkov bol chodník okamžite uzatvorený. Po príchode na miesto kompetentní pracovníci TPN a veterinár usúdili, že ho utratia. To sa aj stalo a jeho telo bolo potom prevezené do Wrocławi, kde pitva odhalila šokujúcu informáciu – medveď mal v oblasti krčnej chrbtice poloplášťový projektil z dlhej guľovej zbrane. Určitým paradoxom ale je, že toto poranenie nebolo čerstvé. Prípad prebrala poľská jurisdikcia, ktorá pravdepodobne kontaktovala aj slovenské orgány činné v trestnom konaní. Ďalším odhalením bolo, čo už len potvrdila následná DNA analýza vzoriek jeho tkaniva, že to bol medveď Eryk. Vďaka pomerne presne určenému veku sa preukázateľne jednalo o zatiaľ najstaršieho zdokumentovaného voľne žijúceho medveďa z oblasti Poľska a Slovenska. Medveď Eryk sa narodil medzi rokmi 1987 až 1990, no na nešťastie pre okolnosti, za ktorými stál človek, musel byť v roku 2015 utratený. Aspoň vďaka telemetrii sme však mohli sledovať krátky okamih jeho životnej púte, no čo zažil v celom svojom živote, kde všade bol, ostalo navždy tajomstvom.

Zdroj: http://spravatanap.sk/web/index.php/11-aktualne/413-kade-chodia-medvede