O nálezu mrtvé psovité šelmy informovala v březnu zástupce programu Šelmy v Hnutí DUHA turistka. Hnutí DUHA následně kontaktovalo přímo kriminální policii a Správu CHKO Broumovsko, aby zajistily řádné vyšetření příčiny smrti zvířete. Mrtvé zvíře už bylo v pokročilé fázi rozkladu, pravděpodobně tedy bylo zabito už týdny nebo i měsíce před nálezem. V těle vlka byly během pitvy nalezeny kovové kousky střely. Zástupci programu Šelmy v Hnutí DUHA proto podávají trestní oznámení na neznámého pachatele. 

Trestní oznámení podává taky Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Vlk patří mezi zákonem chráněné druhy, jeho úmyslné usmrcení je trestným činem. „Není bohužel novinkou, že šelmy a dravci se u nás stávají obětmi pytláků – ať už jsou to rysové, draví ptáci či právě vlci. Doufám, že policie viníka odhalí, hrozí mu až tři roky za mřížemi,“ komentuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. V poslední době byli prokazatelně zastřelení vlci nalezeni také např. na Mělnicku, a to v letech 2019 a 2020. Pachatele se vypátrat nepodařilo [1,2].

„Nelegální lov těchto chráněných a v Česku stále ohrožených šelem je nepřípustný. Očekáváme, že policie využije všechny prostředky k tomu, aby pachatele dopadla. Výzkumy a studie posledních let opakovaně prokázaly, že zabíjení vlků míru konfliktů s lidmi nesnižuje. Děkujeme všem, kteří jsou pozorní ke svému okolí a případ možného pytlačení hlásí, “ řekl vedoucí pracovník programu Šelmy v Hnutí DUHA Michal Feller. 

„Mrtvého vlka ve značném stadiu rozkladu našla na Broumovsku turistka, nález hlásila zástupcům Hnutí Duha, kteří poté informovali AOPK ČR. Zatím nemáme výsledky genetické analýzy, nevíme tedy nic o jeho původu. V oblasti se dlouhodobě pohybují tři vlčí smečky, je tedy pravděpodobné, že se jedná o zvíře z některé z nich. Odstřelem jedince může dojít k narušení vnitřní hierarchie a rozpadu smečky, někdy se v takových případech dokonce zvýší počet útoků na nedostatečně zabezpečená hospodářská zvířata [3],“ konstatuje Josef Rusňák z AOPK ČR.

„Víme, že přítomnost velkých šelem může vzbuzovat nelibost, třeba u myslivců nebo chovatelů hospodářských zvířat. Stát však případné škody na hospodářských zvířatech hradí, klíčové je zabezpečení stád. Nyní připravujeme zjednodušení dotačních pravidel na nové programové období Operačního programu Životní prostředí 2021–2027, aby finance pro chovatele byly co nejdostupnější. Zkušenosti z Německa ukazují, že dobré zabezpečení dokáže odvrátit 80–95 % vlčích útoků,“ popisuje Jindřiška Jelínková z AOPK ČR.

 

Poznámky:

[1] https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/vlka-na-melnicku-nekdo-zastrelil-podavame-proto-trestni-oznameni/

[2] https://www.selmy.cz/clanky/mrtva-vlcice-z-kokorinska-v-sobe-mela-zbytky-strely/

[3] https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0113505

 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0148743


Podpořil: