Hnutí DUHA ve spolupráci se Správou Chráněné krajinné oblasti Beskydy a Českomoravskou mysliveckou jednotou od letošního prosince zahajuje monitoring šelmami stržených zvířat. Nejméně dvě sezóny budou ochránci přírody a myslivci v Beskydech mapovat kopytníky, které strhnul vlk, rys nebo medvěd. Výzkum je součástí nového projektu Hnutí DUHA Olomouc „Soused vlk“, jehož cílem je komplexní ochrana velkých šelem v Beskydech [1].

Smyslem mapování je zjistit, jaký vliv mají velké šelmy na početnost srnců, jelenů nebo divokých prasat v Beskydech – jinými slovy – kolik jich ročně šelmy uloví. Podle dosavadních průzkumů například v Pošumaví (kde se vyskytuje rys ostrovid) vyplývá, že vliv šelem není příliš významný [2]. V Beskydech, kde trvale žije rys, vlk i medvěd, však podobný výzkum dosud neprobíhal. Monitoring se netýká domácích zvířat – v případě jejich usmrcení chráněnou šelmou totiž chovatelé mají nárok na náhradu od státu [3].

Do mapování se kromě vyškolených dobrovolníků mohou zapojit také myslivci – myslivečtí hospodáři, členové mysliveckých sdružení nebo lesníci a revírníci.

Za poskytnutí dat o nalezené kořisti může Hnutí DUHA vyplatit motivační odměnu.

Podrobnější informace zájemci naleznou ve zvláštní brožuře, kterou v těchto dnech ekologická organizace rozesílá mysliveckým hospodářům v Beskydech [4]. Někteří myslivečtí hospodáři byli s projektem seznámeni na seminářích, které proběhly minulý měsíc v Jablunkově, Vsetíně, Rožnově a Ostravici.

Výskyt velkých šelem je důležitý pro udržení přírodní rovnováhy mezi zvěří a okolním prostředím, pro potlačení některých chorob a dobrou kondici zvěře. Na tuto skutečnost upozornila souhrnná studie, kterou začátkem roku zveřejnilo Hnutí DUHA [5].

Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc řekl:
„Poznatky o vlivu velkých šelem na srnce, jeleny a divoká prasata jsou všeobecně známé, ale situace v různých oblastech se může lišit. Konkrétní údaje například z Beskyd zcela chybějí. Lepší znalost potravních nároků šelem napomůže jejich ochraně a konstruktivní diskuzi mezi ochránci přírody, místními chovateli a myslivci. Protože práce při dohledávání stržených kusů není snadná, všem mapovatelům, kteří šelmou stržené zvíře zavčas nahlásí a zdokumentují, můžeme vyplatit odměnu. Do projektu se mohou zapojit především myslivci a lesníci v Beskydech.“

Kontakt:  Miroslav Kutal, Hnutí DUHA Olomouc, telefon 728 832 889, e-mail miroslav.kutal@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] Projekt „Soused vlk“ – komplexní ochrana velkých šelem v Beskydech Hnutí DUHA Olomouc zahájilo v červenci letošního roku. Více v tiskové zprávě: https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/hnuti-duha-bude-dal-chranit-velke-selmy/

[2]  Rys v Pošumaví je až třetím nejvýznamnější faktorem úmrtnosti srnčí zvěře – je odpovědný jen za 10 % ze všech úmrtí. Mnohem víc zvířat je uloveno člověkem  nebo sraženo na silnicích. Blíže ve výzkumu J. Červeného ve Světě myslivosti č. 7/2006.

[3] Vyplácení náhrad chovatelům hospodářských zvířat upravuje zákon č. 115/2000 Sb.

[4] Metodika monitoringu a příslušné formuláře je možné stáhnout na www.selmy.cz/korist

[5] Kutal, M.: Velké šelmy v českých lesích: význam přítomnosti vlků, rysů a medvědů z pohledu ochrany přírody a myslivosti. Ke stažení online: https://www.selmy.cz/storage/app/media/Infolist_Velke_selmy.pdf