Hnutí DUHA preferuje odchyt medvěda, který se od září pohybuje na východě Moravy, a jeho umístění do zařízení poskytujícího co nejvhodnější podmínky k životu. Současné chování šelmy  - především opakovaný pohyb uvnitř obcí i v blízkosti lidí - je velmi nestandardní nejen ve srovnání s předchozím výskytem medvěda na Moravě a ve Slezsku, ale také v kontextu situace na Slovensku. Riziko napadení člověka je nepřijatelné, a to i proto, že by ohrozilo další ochranu medvědů a velkých šelem v ČR. Na odchytu Hnutí DUHA aktivně spolupracuje s orgány státní ochrany přírody. Podmínkou fungování tohoto řešení však je, aby se našlo pro medvěda trvalé umístění v odpovídajícím zařízení.


Medvěd působí nebývale vysoké škody. Od 30. září ve Vsetínských Beskydech a později v Hostýnských vrších zabil více než 30 ovcí, 2 kozy, na sedmi místech poškodil včelíny.


Medvědi se v CHKO Beskydy každoročně vyskytují od roku 1970, za tu dobu jich českou krajinou prošly desítky. Někteří se tu zdrželi jen krátce, jiní i několik let. O jejich přítomnosti se vědělo jen díky nálezu stop v blátě nebo ve sněhu, případně medvěd poničil včelín nebo zabil ovci a byl dlouho klid. Jednalo se o náhodné útoky. Z mnoha těchto medvědů jen 3 dělali větší škody. Jeden takový se pohyboval v roce 1980 na Vsetínsku, během léta zabil 16 ovcí a zničil několik včelínů. Další s podobným chováním byl v roce 2000 tzv. Míša z Brodské (jméno dostal podle místa, kde byl odchycen). Tento medvěd měl na svědomí 27 ovcí, tele, stovky králíků a několik včelínů. Vyznačoval se ztrátou plachosti a z toho důvodu byl také odchycen, pravděpodobně se jednalo o zvíře uprchlé nebo vypuštěné ze zajetí.


Důvodem odchytu aktuálně se pohybujícího medvěda však nejsou v první řadě zvýšené škody na hospodářských zvířatech, ale zejména popisovaná ztráta plachosti, což může vyústit i v ohrožení lidí.