Na besedě se bude promítat i nový film o vlcích

Putovní výstava o soužití se vzácnými velkými šelmami – rysy, vlky a medvědy – se na tři měsíce zastaví ve Zlíně. Ve spolupráci s Hnutím DUHA ji až do 6. května nabídne místní Muzeum jihovýchodní Moravy – Zámek Zlín.

Mezinárodní expozice, připravená ve spolupráci s odborníky z řady evropských zemí, zobrazuje život vlků, rysů, medvědů a také severských rosomáků. Líčí jejich více či méně úspěšné pokusy o soužití s lidmi v různých částech Evropy a upozorňuje na hlavní problémy, s nimiž se tato vzácná zvířata potýkají. Počty velkých šelem se téměř ve všech evropských státech v posledním půlstoletí zvýšily. Negativní postoje, pytláctví a nekontrolovaný rozvoj v některých regionech však představují vážnou hrozbu pro přežití těchto vzácných zvířat v budoucnu.

výstava soužití s velkými šelmami

Zahájení výstavy proběhne ve čtvrtek 9. února 2012 v 17:00 a součástí bude také beseda o návratu velkých šelem na Moravu a Slezsko, jejich významu v přírodě a hrozbách pro tyto chráněné druhy (podrobnosti zde). Součástí bude také promítání autentických záběrů ze života beskydských rysů a jiných šelem. Uveden bude také nový krátký film Vlci v Lužici s unikátními záběry volně žijících vlků v Německu nedaleko polských a českých hranic. Českou verzi snímku, zobrazujícího život vlků v kulturní krajině naše západního souseda, připravilo Hnutí DUHA. Odpoledním programem bude kromě pracovníků Muzea provázet mapovatel velkých šelem Michal Bojda z Hnutí DUHA Valašsko. K celé akci uvedl:

Život velkých šelem je často opředen pověrami a zavádějícími informacemi. Zkušenosti z mnoha evropských zemí ukazují, že soužití velkých šelem a člověka je možné a konflikty jsou řešitelné. Nejlepším a nejlevnějším způsobem řešení je konfliktům předejít. K tomu je ale nutná kvalitní osvěta a dobrá informovanost a komunikace s veřejností. Proto organizujeme besedy a výstavy doplněné promítáním v obcích a školách, na kterých se lidé dozví aktuální informace o početnosti velkých šelem, kdy mohou být nebezpečné, čím jsou pro les prospěšné a jak se chovat v oblastech jejich výskytu. Nový film Vlci v Lužici zblízka ukazuje život vlků v kulturní krajině pozměněné člověkem.

Akce je pořádána za laskavé finanční podpory International Visegrad Fund.