English version

Knihy, studie a další publikace

Řadit dle Vyhledat

Anonymous, 2009: Ekodukty - Umožnění migrací nebo plýtvání penězi z veřejných prostředků?. ECON publishing, Brno, 68 s.

Arx M., Breitenmoser-Würsten C., Zimmermann, F. & Breitenmoser U. (eds.), 2004: Status and conservation of the Eurasian lynx (Lynx lynx) in Europe in 2001. KORA Bericht No. 19, 330 s.

Jůzová B. & Krupa M, 2006: Přírodě blízké hospodaření v lesích s ohledem na zachování ptačích druhů (tetřev hlušec a jeřábek lesní) jako předmětů ochrany v Ptačí oblasti Beskydy. . Nepublikovaná studie Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, 47 s.

Telnarová B., 2003: Výskyt velkých šelem v prostoru horského masivu Smrk. Bakalářslá práce, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Ostrava, 52 s.

Telnarová B., 2004: Výskyt velkých šelem v prostoru horského masivu Smrk. . Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie, Ostrava, 54 s.

Lopez B. H, 2000: O vlkoch a ľuďoch. ABIES, Tulčík, 292 s.

Barry Lopez, 2017: O vlcích a lidech. Élysion, 295 s.

Breitenmoser U., Breitenmoser - Würsten C., Okarma H., Kaphegyi T., Kaphegyi - Wallmann U. & Müller U. M, 2000: Action plan for the conservation of the eurasian lynx in Europe (Lynx lynx). Nature and environment, No. 112., Council of Europe Publishing, Strasbourg, 69 s.

Červený J., Koubek P. & Bufka L., 2000: Velké šelmy v naší přírodě. Koršach, 32 s.

Červený J., Koubek P., Bufka L., Bartošová D., Bláha J., Kotecký V., Volf O., Nová P. & Marhoul P., 2005: Program péče pro velké šelmy: rysa ostrovida (Lynx lynx), medvěda hnědého (Ursus arctos) a vlka obecného (Canis lupus) v České republice. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

David L. Mech, 2006: Arktický vlk - Deset let se smečkou. Élysion, České Budějovice, 170 s.

Baláž E., D'Amicis B., 2010: Posledná pevnosť - Pätnásť rokov s medveďmi. ADIN, 240 s.

Erik Baláž, Karol Kaliský, 2017: Nesmrteľný les. Arolla Film, Liptovský Hrádok.

Erik Baláž, Karol Kaliský, 2017: Živá rieka. Arolla Film, Liptovský Hrádok.

Erik Baláž, Karol Kaliský, 2016: Život v oblakoch. Arolla Film, Liptovský Hrádok.

Erik Baláž, Karol Kaliský, Jozef Fiala, 2013: Vlčie hory. Arolla Film, Liptovský Hrádok.

Györgi P. G. & Pačenovský S., 2003: Vlky a rysi v oblasti slovensko-maďarských hraníc. WWF Maďarsko, Budapest, 76 s.

Hans Ers M. , 2004: Population changes of lynx (Lynx lynx) and roe deer (Capreolus capreolus) in south-central Sweden . Institutionen för naturvårdsbiologi, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, 20 s.

Hell P. & Slamečka J., 1999: Medveď v slovenských Karpatoch a vo svete. PaRPRESS, Bratislava, 148 s.

Hell P., Slamečka J. & Gašpárik J., 2001: Vlk v slovenských Karpatoch a vo svete. PaRPRESS , Bratislava, 183 s.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr