English version

Action plan for the conservation of the eurasian lynx in Europe (Lynx lynx)

Autor: Breitenmoser U., Breitenmoser - Würsten C., Okarma H., Kaphegyi T., Kaphegyi - Wallmann U. & Müller U. M

Rok vydání: 2000

Kategorie: Odborná publikace

Typ: Studie

Vydavatel: Nature and environment, No. 112., Council of Europe Publishing

Místo vydání: Strasbourg

Počet stránek: 69

Téma: Ekologie a biologie, Pytláctví & lov, Ochrana velkých šelem, Konflikty s člověkem, Rys

Popis

Akční plán pro ochranu rysa ostrovida v Evropě

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr