English version

Population changes of lynx (Lynx lynx) and roe deer (Capreolus capreolus) in south-central Sweden

Autor: Hans Ers M.

Rok vydání: 2004

Kategorie: Odborná publikace

Typ: Studie

Vydavatel: Institutionen för naturvårdsbiologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Místo vydání: Uppsala

Počet stránek: 20

Téma: Ekologie a biologie, Monitoring a výskyt, Rys

Popis

Diplomová práce č. 120

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr