English version

Přírodě blízké hospodaření v lesích s ohledem na zachování ptačích druhů (tetřev hlušec a jeřábek lesní) jako předmětů ochrany v Ptačí oblasti Beskydy.

Autor: Barbora Jůzová, Martin Krupa

Rok vydání: 2006

Kategorie: Odborná publikace

Typ: Studie

Vydavatel: Nepublikovaná studie Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Počet stránek: 47

Téma: Jiné

Popis

Nepublikovaná studie Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, 47 pp. + příl.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr