English version

Monitoring

Velké šelmy jsou většinou plachá zvířata s převažující noční a soumračnou aktivitou. Obývají stovky kilometrů čtverečních a jejich populační hustota je přirozeně nízká. Zaznamenávat jejich výskyt proto není snadnou záležitostí.dokumentace stop s měřítkem

Uvítáme proto všechny informace o potenciálním pozorování velkých šelem nebo jejich pobytových znaků. V této sekci se také můžete dozvědět, jak stopy, trus a jiné pobytové znaky velkých šelem správně odlišit od dalších lesních zvířat.

Čím více údajů o výskytu velkých šelem budeme mít k dispozici, tím přesnější budou odhady jejich počtů a zvyklostí a tyto poznatky pak umožní lepší ochranu samotných šelem i celé naší přírody.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr