English version

Co dělá Hnutí DUHA pro ochranu velkých šelem?

Ekologická organizace v několika aktuálně řešených projektech navazuje na svou dlouhodobou úspěšnou práci v ochraně velkých šelem. Co všechno projekty zahrnují?

Konkrétní čísla za rok 2019

Osvěta a vzdělávání veřejnosti

Informační kampaň má za úkol poskytovat objektivní a pravdivé informace o výskytu velkých šelem: lidé by se jich neměli zbytečně bát, ale na druhou stranu by měli respektovat, že ačkoliv někdy může docházet ke konfliktům, šelmy mají v naší přírodě své místo. Hnutí DUHA vydává informační materiály (letáky, brožury, plakáty a samolepky pro děti), které distribuuje na horské chaty, do informačních center a podhorských beskydských obcí. V létě navštěvujeme kulturně-zábavné akce v Beskydech s informačním stánkem s tematickými hrami pro děti i dospělé. Organizujeme putovní výstavu „Soužití s velkými šelmami“, pořádáme osvětové programy na školách a besedy s promítáním pro veřejnost. 

Vzdělávání veřejnosti Letáčky

Nabídka informačních materiálů
Přednášky na školách

Výstava Soužití s velkými šelmami

Pro novináře

 

Přímá ochrana velkých šelem (vlčí hlídky)

Nelegální lov vlků, rysů a medvědů je v současnosti bohužel největší hrozbou pro velké šelmy. Speciálně vyškolení dobrovolníci Hnutí DUHA proto pomáhají šelmy chránit před nelegálním pytláctvím.
Více o vlčích hlídkách

Vlčí  hlídky

Mapování velkých šelem

Dobrovolníci z vlčích hlídek také pomáhají s mapováním velkých šelem, především jejich takzvaných pobytových znaků (stopy, trus…). Hnutí DUHA také iniciuje lepší spolupráci mezi různými skupinami ochránců přírody, Správou CHKO Beskydy, odbornými institucemi a myslivci, aby údaje o výskytu šelem byly srovnatelné. Využívá také neinvazivních metod monitoringu, jako je sběr vzorků trusu nebo chlupů, z nichž bude možné provést analýzy DNA, a také sledování výskytu velkých šelem pomocí fotopastí.

Stopa rysa Měření  stop

Osvěta myslivců, lesníků a úředníků státní správy

Přestože k pytláctví velkých šelem může docházet i v rámci některých mysliveckých sdružení, Hnutí DUHA si cení zkušeností, které poctiví myslivci během let své činnosti načerpali. Snažíme se proto s některými navázat užší spolupráci na monitoringu velkých šelem a jimi stržené kořisti. Příčinou určité nevraživosti, kterou mohou někteří myslivci vůči velkým šelmám pociťovat, totiž může být úbytek srnčí a jelení zvěře, která se stává potravou vlků či rysů. Hnutí DUHA proto organizuje monitoring stržených zvířat, aby byly k dispozici přesnější údaje o působení velkých šelem v Beskydech.

Více o monitoringu stržené kořisti

Setkání s myslivci - Jablunkov Monitoring stržené kořisti

Ochrana migračních koridorů a biotopů velkých šelem

Velké šelmy žijí na značně rozsáhlém území – jejich tzv. domovské okrsky dosahují stovek kilometrů čtverečních. Aby se mohla zvířata přemisťovat mezi jednotlivými oblastmi, musí občas překonat silnice, železnice nebo projít níže položenou kulturní krajinou. Hnutí DUHA proto mapuje důležité tzv. migrační koridory, sleduje, jak jsou využívány, a prosazuje jejich ochranu. U nových dálnic, které přetínají důležité migrační trasy, se zasazujeme o budování tzv. zelených mostů a územní ochranu v jejich okolí. U již vymapovaných důležitých (zvířaty hojně využívaných) migračních koridorů se snažíme o jejich začlenění do územních plánů obcí a snažíme se v rámci rozhodovacích procesů navrhovat řešení, které zajistí zachování jejich dostatečné funkčnosti jako migrační trasy pro velké savce. 

Více o migračních koridorech
Více o ubývání koridorů na Vsetínsku

Více o ohrožení migračních koridorů šelem na Moravě

Silnice Ekodukt

Zapojení veřejnosti

Všichni zájemci o zapojení do projektu jsou vítáni. Je možné se účastnit monitoringu jako dobrovolník vlčích hlídek, ale stejně tak uvítáme i hlášení o výskytu velkých šelem nebo pomoc s distribucí informačních materiálů do škol, obcí nebo turistických chat.
Více o hlášení nálezů velkých šelem

Stopa  v blátě Pátrání po stopách

Poradna pro chovatele ovcí

Ve spolupráci s místní skupinou Hnutí DUHA Valašsko provozujeme poradnu pro chovatele ovcí a jiných hospodářských zvířat. Nabízíme chovatelům bezplatné poradenství, jaká preventivní opatření proti útokům šelem lze instalovat, jak na ně získat dotaci, ale můžeme také přímo zapůjčit elektrické ohradníky, jež jsou účinným prostředkem proti útokům vlků. V minulých letech jsme také navrhli změnu vyhlášky, která zjednoduší administrativu při uplatňování náhrad škod na hospodářských zvířatech v případě útoku velkých šelem.

Ovcestádo koz chráněné síťovým elektrickým ohradníkem

Synantropní medvědi

Medvěd je jediná z velkých šelem, která může člověku způsobit vážné zranění, i když k takovým případům v ČR zatím nedošlo. Neúmyslně mohou být medvědi přilákáni na zbytky potravy odkládané v kontejnerech poblíž chatových osad, v obcích a u horských hotelů. To představuje vážné riziko jak pro bezpečnost medvědů, tak pro člověka a potažmo je to rizikem i pro celkové pozitivní vnímání velkých šelem veřejností. Proto mapujeme problémová místa a iniciujeme jednání s dotčenými vlastníky a Správou CHKO Beskydy k řešení problému.

problémový kontejner v Beskydechspeciální kontejner zabezpečený proti vniknutí medvědů k odpadkům (foto:www.medvede.sk)

Poděkování a podpora

Projekt „Ochrana velkých šelem – podpora biodiverzity českých lesů“ je finančně podpořen Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí. Aktivity projektu „Ochrana velkých šelem v dlouhodobé perspektivě: prostupná krajina, trvalá udržitelnost“ realizujeme díky podpoře z Programu švýcarsko-české spolupráce prostřednictvím Nadace Partnerství. Společně se slovenskými kolegy z Fatranského spolku od letošního roku pracujeme také na projektu „Conservation of large carnivores and migation corridors in the West Carpathians“ (Ochrana velkých šelem a migračních koridorů v Západních Karpatech), který podpořil International Visegrad Fund. Naše práce na ochraně velkých šelem probíhá také díky laskavé podpoře desítek individuálních dárců - Přátel velkých šelem. Zvažte prosím, zda můžete drobným darem pomoci i vy. 

Všem podporovatelům děkujeme.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr