English version

Projekt Ochrana velkých šelem a migračních koridorů v Západních Karpatech

Rys ostrovid (foto Karel Brož)Projekt Hnutí DUHA Olomouc na ochranu velkých šelem v Beskydech vyhrál světovou soutěž o grant od evropské outdoorové asociace.

Návrh Hnutí DUHA se v konkurenci 74 projektů dostal po posouzení odbornou porotou do finále utkání, které pořádá European Outdoor Conservation Association (EOCA): neziskové organizace evropské asociace outdoorových  firem. Ve finále kategorie Nature, kterou podporuje německý National Geographic, soutěžilo celkem šest projektů z celého světa.

O konečném pořadí pak rozhodla česká a světová veřejnost v hlasování na internetu, když dala projektu Hnutí DUHA bezmála třetinu všech hlasů.

Foto: Karel Brož


Popis projektu

Hnutí DUHA Olomouc se ochranou velkých šelem zabývá od roku 2002; za tu dobu realizovalo řadu úspěšných projektů, především tzv. vlčí hlídky, které zapojují veřejnost do monitoringu šelem a pomáhají eliminaci pytláctví. Hnutí DUHA se věnuje monitoringu, vzdělávání, jednání s politiky, obcemi a úředníky. Ve spolupráci s místními sdruženími prosazuje ochranu biokoridorů v rozhodovacích procesech.

Nový projekt „Ochrana velkých šelem a migračních koridorů v Západních Karpatech“ byl nominovaný firmou Rockpoint a posléze vybraný v mezinárodním kole nadace EOCA doplňuje a rozvíjí projekty, které Hnutí DUHA Olomouc realizovalo v předchozích letech.

Hlavní cíle:


Aktivity projektu:

1. Monitoring velkých šelem a zapojení místních obyvatel

Na začátku zimní sezóny proběhne školení pro nové zájemce z řad místních obyvatel, studentů, turistů, outdoorových návštěvníků hor v Beskydech. Dobrovolníci pak budou v zimním období svou přítomností v terénu odrazovat potenciální pytláky od ilegálního lovu, monitorovat výskyt šelem a dalších chráněných druhů a informovat turisty. Dosavadní zkušenosti ukázaly, že viditelná přítomnost většího počtu lidí v terénu je účinným opatřením proti ilegálnímu lovu. K zjištění klíčových migračních cest a oblastí výskytu šelem na česko-slovenském pomezí budeme provádět intenzivní monitoring také ve spolupráci se partnerskou organizací na Slovensku v CHKO Kysuce, které přímo navazuje na CHKO Beskydy. Kromě klasického zjišťování stop budou použity také speciální fotopasti, modelově úspěšně vyzkoušené v rámci pilotního projektu Hnutí DUHA v Beskydech. Získané fotografie budou využity pro objektivní zjištění početnosti, případně migrace velkých šelem v celém příhraničním pásmu a v rámci osvětové veřejné kampaně.

Monitoring VH

Monitoring VHMonitoring VH

Foto: Hnutí DUHA Olomouc

2. Ochrana migračních koridorů v rozhodovacích procesech

Jednání s úřady, účast ve správních řízeních a lobbying za lepší ochranu vytipovaných migračních koridorů pro velké savce; zakotvení v územních plánech obcí a ochrana před zástavbu. Bude také vydána názorná publikace zobrazující síť navržených migračních koridorů na české i na slovenské straně Západních Karpat.Koridor Jablunkov

3. Praktická ochrana migračních koridorů – výsadba zeleně a zvýšení biodiverzity

Jednáním s vlastníky a spolupráci s místními obyvateli budeme usilovat o výsadbu stromů a keřů na klíčových nelesních pozemcích v migračních koridorech velkých šelem (současně vedených jako ÚSES). Smyslem bude do budoucna znemožnit další zástavbu území a zároveň zvýšit lesnatost v kritických místech migračních koridorů a zajistit tak vyšší atraktivitu pro migraci velkých savců. K výsadbě v podhůří bude využito druhů dřevin a keřů včetně ovocných stromů a bobulovin, které zároveň zvýší potravní nabídku medvědům a širokému spektru ptáků a menších savců. Do aktivity zapojíme místní obyvatele, dobrovolníky a místní myslivecká sdružení. Dlouhodobé zajištění výsadby zajistíme převodem klíčových pozemků na Hnutí DUHA Olomouc nebo věcným břemenem. Preferovanou lokalitou je Jablunkovský průsmyk, který je podle současných znalostí nedůležitější trasou pro migraci velkých šelem do Beskyd z jádrových oblastí výskytu velkých šelem na Slovensku.

biokoridor

4. Osvětově-vzdělávací kampaň

Bude probíhat aktivní osvěta formou přednášek a besed na školách a turistických chatách (cca 50 akcí), budou vydány informační materiály a udržovány informační místa v horských chatách pro distribuci vydaných materiálů. Kromě toho proběhne každý rok 5–7 informačních stánků na místních poutích nebo u příležitosti významných turistických akcí, například v základně outdoorového vytrvalostního závodu Pět beskskydských vrcholů, se kterým jsme letos zahájili spolupráci. Budeme pravidelně komunikovat také s médii a aktualizovat weby www.selmy.cz a www.svet-selem.cz, kde budou k dispozici fotogalerie divoce žijících velkých šelem pořízených z fotopastí.

Infostanky

5. Prevence synantropizace medvědů

Medvědi mohou být neúmyslně přilákáni na zbytky potravy odkládané v kontejnerech poblíž chatových osad, v obcích a u horských hotelů a může docházet k jejich synantropizaci. To představuje vážné riziko pro člověka a potažmo vnímání velkých šelem veřejností. Na vytipovaných místech budou se souhlasem dotčených obcí a vlastníků provedeny technické úpravy stávajících velkoobjemových kontejnerů tak, aby jejich obsah byl nedostupný medvědům (po vzoru některých úspěšných slovenských projektů).

medvedimedvedi

Foto: Leona Machalová, Robin Rigg

Děkujeme za podporu!

Vlci

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr