English version

Újedě

Co je to újediště?

újediště Červík se zbytky ryb

Újediště je místo, kam myslivci straží újeď - tedy návnadu, na kterou lákají zvířata a pak, nejčastěji z dobře zatepleného posedu, který se obvykle vyskytuje v bezprostřední blízkosti, zvířata pozorují a střílejí.

 

 

Typy újedí

Rostlinná újeď obsahuje kukuřici, chleba, siláž, řepu aj. rostlinné zbytky. Je určená pro býložravce a všežravce. Používá se k lovu jelenů, srnců nebo divočáků, mohou ji však navštívit i medvědi.

Oproti tomu masitá újeď obsahuje obvykle zdechliny zvířat nebo jejich části. Může se jednat o zvířata hospodářská (ovce, krávy), lesní zvěř (srnčí, divočáci) nebo i zvířata poměrně exotická (např. pštros).

zbytky ovce na újediovce na újedi

Zákonná úprava

Z dikce § 40 odst. 1 zákona č.166/99 SB., o veterinární péči (veterinární zákon) jednoznačně vyplývá, že předkládání mrtvých zvířat či jakýchkoli jejich částí na újedě je nezákonné.
Ustanovení říká: "Chovatelé a osoby zacházející s živočišnými produkty jsou povinni zajistit neškodné odstranění konfiskátů živočišného původu, které vzniknou v souvislosti s jejich činností."

Neškodným odstraněním má zákon na mysli (viz § 40 zák. č.166/99) zajištění odvozu do asanačního ústavu. Výjimečně lze kadáver do celkové hmotnosti 30 kg zakopat nejméně 80 cm pod zem při použití desinfekčních prostředků.

Myslivec je osobou zacházející s živočišnými produkty, což je zřejmé z definice živočišného produktu  - § 3 odst.1 písm.l), kdy živočišným produktem jsou všechny části těl zvířat.
Konfiskáty živočišného původu jsou dle definice §3 odst.1 písm.y) těla uhynulých nebo utracených zvířat a živočišné produkty, které jsou nepoživatelné.

kazatelna s újedí

Újedě v pásmu hygienické ochrany

Zvlášť zarážející je potom fakt, když se tyto návnady někdy vyskytnou i v pásmu hygienické ochrany II. i I. stupně, jak se stalo např. v březnu roku 2003 poblíž vodárenské nádrže Stanovnice, zdroje pitné vody pro celé údolí Velkých Karlovic u Vsetína.

Proč myslivci líčí masité újedě?

Většinou se tak snaží přilákat lišku, která se loví jako "škodná" kvůli jejím vysokým počtům. Důvodem přemnožení lišek bude zřejmě očkování proti vzteklině, což mělo za následek zvýšení jejich počtu (nemoc dřív počet lišek přirozeně regulovala).

Faktem však zůstává, že ponechávání mrtvých zvířat v krajině je nezákonné a navíc, tyto újediště navštěvují i zákonem chráněné šelmy - medvěd, vlk, výjimečně i rys. Pak už záleží jen na slušnosti a morálce lovce, který je zrovna na číhané...

Na újedi byl však několikrát nalezen i mrtvý pes, což nasvědčuje  pokusu o nelegální lov vlka - lišky z psa cítí respekt, zatímco vlci ho chápou jako vetřelce.

zastřelený pes na újedi v Černé Ostravici

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr