English version

Vlčí hlídky v roce 2004

Na dvě úvodní setkání pro nové vlčí dobrovolníky, která se konala koncem listopadu na Morávce - u Bebka a začátkem prosince v Novém Hrozenkově - Vranči přijelo více než 70 nových zájemců. Byli uvedeni do problematiky ochrany velkých šelem, zaškoleni do terénního monitoringu, určování stop a jiných pobytových znaků šelem. Novým dobrovolníkům se věnovali zkušení „vlkodlaci" z předešlých let a setkání se účastnili i odborníci: zooložka Dana Bartošová ze Správy CHKO Beskydy, Leo Košťál ze sdružení Beskydčan, dlouholetý odborník na šelmy Ludvík Kunc a znalec valašské krajiny Jan Pavelka.

Dana Bartošová školení

Celého monitoringu, který probíhal až do začátku května 2005 se nakonec zúčastnilo přes 120 dobrovolníků, většina z nich jen jednou. Celkem máme zdokumentovaných více jak 130 terénních pochůzek, na nichž jsme si kromě stop šelem všímali i lovecké aktivity myslivců a na naši přítomnost jsme je upozorňovali rozvěšováním cedulek poblíž rozcestí a mysliveckých zařízení. O přítomnosti velkých šelem v oblasti Beskyd jsme příležitostně informovali turisty, kteří o tuto problematiku projevili zájem.

stopující skupinka hlídkařů

Přítomnost vlků jsme v CHKO Beskydy zaznamenali na celém území - od jižní části (Javorníky) až po severní Beskydy celkem 10x. Rysové se podle výsledků našeho monitoringu vyskytují rovněž ve Vsetínských vrších, Javorníkách, centrálních Beskydech a též na severu: máme zdokumentovaných celkem 21 dokladů o jejich přítomnosti. Medvědi v zimě povětšinou spí a na jejich pobytové znaky jsme neměli štěstí. Informace o jejich výskytu však máme z jiných zdrojů.

odlitek vlčí stopy

Kromě velkých šelem jsme monitorovali i výskyt kurovitých ptáků: tetřeva hlušce (1 záznam) a jeřábka lesního (11 záznamů). Zaznamenali jsme však i další silně nebo kriticky ohrožené ptáky: puštíka bělavého, strakapouda bělohřbetého, datlíka tříprstého, kulíška nejmenšího, sýce rousného a čápa černého.

Dvakrát jsme narazili i na masité újediště - jednou se jednalo o kyblík vnitřností, podruhé už jen o spoustu vybělených kostí na louce před mohutným posedem (konec zimy). Kromě těchto dvou ojedinělých případů však musíme konstatovat, že počet zjištění nelegálně zakládaných masitých újedí snad i díky naší práci rapidně poklesl (pro srovnání: před třemi lety 10, před dvěma 13 masitých újedí, loni stejně jako letos jen 2), přitom aktivita hlídek je každým rokem vyšší. Masité újedě jsou velkým lákadlem zejména pro vlky a medvědy, existuje zde tedy riziko jejich nelegálního odstřelu.

kazatelna s újedí

 

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr