English version

Vlčí hlídky v letech 2002 - 2004

Průběh vlčích hlídek v zimě 2003/2004

Během zimy od konce listopadu do začátku dubna se uskutečnilo více jak 100 terénních pochůzek. Na Vlčích hlídkách se podílela téměř celá stovka dobrovolníků. Jedenáct z nich strávilo v terénu celkově víc jak 14 dnů, stali se tak tzv. Čestnými členy Vlčích hlídek - Vlkodlaky.

Nalezli jsme celkem 41 pobytových znaků chráněných živočichů, nejčastěji rysa ostrovida (13x) a jeřábka lesního (11x), z šelem byl zaznamenám i vlk (3x), medvěd (2x), vydra (2x), a jednou možná i kočka divoká. Z dalších vzácných ptáků to byl tetřev hlušec, puštík bělavý, kalous ušatý, sýc rousný, kulíšek nejmenší a čáp černý.

Dále byly nalezeny, zdokumentovány a následně pravidelně kontrolovány dvě masité ujedě, které však brzy po našem ohlášení příslušným orgánům zmizely...

 

Průběh vlčích hlídek v zimě 2002/2003

Od konce listopadu do konce března se uskutečnilo celkem 76 terénních pochůzek. To znamená, že průměrně byly Vlčí hlídky v terénu každý 1,6 den. Celkově bylo v terénu během zimy 193 dobrovolníků.

Nalezli jsme 23 pobytových znaků chráněných živočichů, z toho se zhruba v polovině případů jednalo o rysa ostrovida, ve čtvrtině o vlka obecného a rovněž ve čtvrtině případů o jeřábka lesního.

Dále bylo nalezeno, zdokumentováno a následně pravidelně kontrolováno celkem 13 masitých ujedí. V 6-ti případech podávali účastníci Vlčích hlídek podnět veterinární správě, z toho 3 újedi byly úředně odstraněny a ostatní 3 zmizely. Obzvláště odstrašujícím případem mysliveckých způsobů lovu bylo umístění zahnívajících mršin hospodářských zvířat přímo v pásmu hygienické ochrany vodní nádrže Stanovnice - zdroje pitné vody. Účastníci vlčích hlídek podávali podnět veterinární správě, která tyto kadavéry zlikvidovala.

 

 

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr