English version

Vlčí hlídky v roce 2005

Do své sedmé sezóny se Vlčí hlídky rozběhly v říjnu roku 2005 a v listopadu se na tradičním „Zavýjení", tentokrát na Huslenkách, sešlo zhruba 40 nových zájemců o aktivní účast v šelmařském projektu. Nováčci byli uvedeni do problematiky ochrany velkých šelem, zaškoleni do terénního monitoringu, určování stop a jiných pobytových znaků šelem. Novým dobrovolníkům se věnovali zkušení stopaři z předchozích let („vlkodlaci") i odborníci. Přijela zooložka Dana Bartošová ze Správy CHKO Beskydy, lesník Leo Košťál ze sdružení Beskydčan a svůj současný intenzivní výzkum velkých šelem v oblasti horského masivu Smrk prezentovala také diplomantka Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Barbora Telnarová.

Celého zimního monitoringu (který probíhal až do konce dubna 2006) se zúčastnila necelá stovka dobrovolníků. Máme zdokumentovaných více než 130 terénních pochůzek, na nichž jsme si kromě stop šelem všímali i lovecké aktivity myslivců a na naši přítomnost jsme je upozorňovali rozvěšováním cedulek poblíž rozcestí a mysliveckých zařízení. O přítomnosti velkých šelem v oblasti Beskyd jsme příležitostně informovali turisty, kteří o tuto problematiku projevili zájem.

Putovní vlčí hlídky

Výskyt vlků jsme v CHKO Beskydy zaznamenali na celém území - od jižní části (Javorníky) až po severní Beskydy - celkem 10x. Rysové se dle nalezených pobytových znaků vyskytují rovněž ve Vsetínských vrších, Javorníkách, centrálních Beskydech a též na severu: máme zdokumentovaných celkem 16 dokladů o jejich přítomnosti. Pobytové znaky medvědů jsme ještě předtím, než huňáči upadli do zimního spánku, zaznamenali na dvou lokalitách. Další chráněnou šelmou vyskytující se v Beskydech je vydra říční. Její  stopy jsme nalezli na čtyřech různých místech. Kromě šelem jsme si všímali i chráněných druhů ptáků, například jeřábka lesního nebo datlíka tříprstého.

stopní dráha jeřábka

V  sezóně 2005-2006 jsme nenarazili na žádné masité návnady na šelmy, tzv. újedě, jejichž kladení je nelegální. Jejich počet se také díky našim aktivitám v Beskydech trvale snižuje, přestože intenzita pochůzek neklesá:

Graf - pochůzky VH a nálezy újedí

Vlčí hlídky probíhaly jako součást většího projektu Hnutí DUHA „Ochrana velkých šelem ve střední Evropě". Naše práce na ochraně velkých šelem v sezóně 2005/2006 probíhala také díky laskavé finanční podpoře nadace International Visegrad Fund a jako součást programu Českého svazu ochránců přírody "Ochrana biodiverzity", podpořeného Ministerstvem životního prostředí ČR. Za podporu projektu děkujeme také Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy , výrobci sněžnic BroD Trade, Zbyňku Bambuškovi , Lence Válkové a Veronice Machkové. A samozřejmě všem dobrovolníkům, kteří věnovali svůj čas neustálému monitoringu v Beskydech.

 

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr