English version

Vlčí hlídky v roce 2006

újeď

Začátek roku spadá ještě do předchozí sezóny 2005/2006 a výsledky jsou shrnuty v odstavci o výsledcích z roku 2005. Můžeme ještě dodat, že jsme na jaře (dne 24.3. 2006) zaznamenali líčení nelegální masité návnady (újedi) v okolí Mostů u Jablunkova, kde se plánuje výstavba nového ekoduktu pro velké šelmy (podali jsme následně podnět k prošetření a odstranění na MěÚ Jablunkov).

Přes léto dobrovolníci monitorovali terén individuálně. Mimo jiné nalezli např. medvědí stopy ve Vizovických vrších a obsazené hnízdo čápa černého u Velkých Karlovic.

medvědí stopy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezonu společných akcí Vlčích hlídek v druhé půli roku jsme zahájili uspořádáním odborného semináře "Velké šelmy v ČR, na Slovensku a v Polsku" ve dnech 27.-29. října 2006 (ve spolupráci s ČSOP Valašské Meziříčí), na které vystoupil ochranář a výtvarník Ludvík Kunc, doc. Jaroslav Červený z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR, dr. Sabina Nowak a Robert Mysłajek z polského sdružení WILK, lesník Erik Baláž z Lesoochranárského sdružení VLK a Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc. Semináře se účastnilo přes 30 pravidelných dobrovolníků vlčích hlídek a strážců CHKO Beskydy.

L. Kuncseminář Velké šelmy

Na podzim proběhlo tradiční školení nových zájemců o problematiku velkých šelem: 16. - 19. 11. 2006 jsme na Dolní Bečvě zorganizovali již tradiční „Zavýjení", jehož součástí byly jak přednášky a besedy s odborníky, tak školení a pátrání po pobytových znacích přímo v terénu. Seminář, kterého se účastnilo 39 dobrovolníků, lektorovali Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc, Dana Bartošová ze Správy CHKO Beskydy, Ludvík Kunc, František Šulgan z ČSOP Radhošť, Leo Košťál se sdružení Beskydčan, Dan Křenek a Barbora Telnarová z ČSOP Orchidea Valašsko. V terénu nové zájemce zaučovali zkušení dobrovolníci. Doplnili a aktualizovali jsme také manuál pro nové dobrovolníky „Příručku pro vlčí hlídky" a terénní pomůcku se zobrazením stop s měřítkem.

Zavýjení Horní Bečvanález rysí stopy

Do konce roku 2006 jsme pak při terénním monitoringu (proběhlo přes 50 zdokumentovaných pochůzek) nalezli 23 pobytových znaků rysa ostrovida, 2 pobytové znaky vlka a 1 pobytový znak medvěda.

stopa rysastopní dráha vlka

Vlčí hlídky v sezoně 2006/2007 probíhaly díky projektu Ochrana a monitoring velkých šelem v CHKO Beskydy" realizovanému v rámci programu ČSOP „Ochrana biodiverzity" (od 1.9.2006 do 31.8. 2007). Za podporu Vlčích hlídek v této sezoně děkujeme také Nadaci na ochranu zvířat, která podpořila náš projekt „Ochrana velkých šelem v Beskydech" (NIF27/2006), jež probíhal od 1.11.2006 do 31.12.2007.

 

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr