English version

Vlčí hlídky v roce 2007

Zavyjeni - Dana Bartošová

Pro nové zájemce jsme v tomto roce organizovali hned 2 úvodního školení - opět na Dolní Bečvě (16.-18.11.2007), kde se zúčastnilo 30 nových a 15 zkušených dobrovolníků vlčích hlídek a na Morávce (14.-16.12. 2007) celkem se 40 účastníky. Kromě terénních pochůzek byly nedílnou součástí programu také odborné přednášky zooložky Dany Bartošové ze Správy CHKO Beskydy, Martina Krupy z ČSOP Salamandr (o monitoringu kurovitých ptáků) a zoologa Miroslava Kutala z Hnutí DUHA Olomouc.

 

Situaci šelem a ochranářské aktivity na Slovensku představil zoolog Robin Rigg ze Slovak Wildlife Society, o svých celoživotních zkušenostech s rysy hovořil Ludvík Kunc, o historii návratu šelem do Beskyd a s tím spojené problémy účastníkům přiblížil Leo Košťál ze sdružení Beskydčan. Všem zájemcům byla k dispozici aktualizovaná „Příručka vlčích hlídek" - manuál se zobrazením stop a metodikou monitoringu. Na jednom ze seminářů i přímo v terénu vznikla reportáž o práci vlčích hlídek.

přednáška Ludvíka KunceZavýjení Dolní Bečva - Robin Rigg

V roce 2007 proběhlo celkem 25 společných monitorovacích akcí, kterých se účastnilo průměrně 8 dobrovolníků. Speciálně se vlčí hlídky v této sezóně (06/07) zaměřovaly na okolí Jablunkovského průsmyku, do míst plánované výstavby migračního koridoru pro velké šelmy.

skupinka vlčích hlídek

Během roku 2007 dobrovolníci prošli a řádně zdokumentovali celkem 156 terénních pochůzek a hlídek se zúčastnilo 105 dobrovolníků. Nalezli a zdokumentovali jsme 74 pobytových znaků velkých šelem (v 36-ti případech rys ostrovid, v 25-ti vlk obecný a v 13-ti medvěd hnědý) a řady dalších ohrožených druhů, např. tetřevovitých ptáků nebo sov. Podařilo se také najít kořist strženou rysy ve Vsetínských vrších.

stopa rysakorist

 

 

 

V terénu dobrovolníci objevili 6 nelegálních masitých návnad na šelmy (např. u Francovy Lhoty, 12.1.2007, ve Slezských Beskydech, 24.11. 2007) , které byly ihned ohlášeny obcím a veterinární správě, resp. orgánům státní správy myslivosti.

Vlčí hlídky probíhaly i v letním období, kdy se dobrovolníci zaměřovali na distribuci informačních materiálů o velkých šelmách do horských chat a monitorovali také kontejnery s nezabezpečeným odpadem, které mohou představovat riziko pro výskyt synantropních medvědů. K problematice soužití člověka s medvědy jsme vydali poutavou brožuru „Život s medvědy", kterou jsme distribuovali zvláště o letních prázdninách do informačních center a do horských chat v CHKO Beskydy.

kadáver jehněte na újedikontejner na Bílém kříži

Řada členů vlčích hlídek se v tomto roce stala zpravodaji nebo čekateli stráže přírody CHKO Beskydy, čímž byla prohloubena dosavadní spolupráce se Správou CHKO Beskydy.

Projekt vlčích hlídek a další související aktivity probíhaly v roce 2007 v rámci projektu „Ochrana a monitoring velkých šelem v CHKO Beskydy" podpořeného v programu ČSOP „Ochrana biodiverzity" (od 1.9.2006 do 31.8. 2007), dále jako součást projektu „Ochrana velkých šelem v Beskydech" podpořeného Nadací na ochranu zvířat (NIF27/2006 - probíhal od 1.11.2006 do 31.12.2007) a také díky projektu Zapojování místních obyvatel do ochrany velkých šelem v CHKO Beskydy podpořeného Ministerstvem životního prostředí (leden - prosinec 2007).

 

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr