English version

Vlčí hlídky v roce 2008

Významnou událostí tohoto roku bylo červencové zahájení realizace rozsáhlého projektu „Komplexní ochrana velkých šelem v Beskydech" pracovně přezdívaného „Soused vlk". Kromě vlčích hlídek se tak více rozběhla osvěta místních obyvatel, turistů a školní mládeže, začali jsme intenzivně pracovat na ochraně migračních koridorů šelem a vyjednávat s myslivci a lesníky. Na intenzivnější a odbornější úrovni se rozběhl také terénní monitoring.

hlídkař v terénu

V listopadu jsme opět pořádali dva vícedenní školící semináře pro nové zájemce o zapojení do vlčích hlídek. Na Morávku a na Huslenky se přijelo vzdělávat dohromady přes 80 účastníků.Zkušení hlídkaři z minulých let (často zároveň dobrovolní strážci CHKO Beskydy) na terénních pochůzkách předávali své zkušenosti novým dobrovolníkům, učili je odlévat stopy a sledovat v lese pohyb zvěře i lovců.

Součástí programu byly samozřejmě i odborné přednášky, jimiž byli noví účastníci uvedeni do problematiky ochrany velkých šelem, seznámeni s jejich biologií a ekologií, rozpoznáváním pobytových znaků a metodikou monitoringu. Jako tradičně přednášeli odborníci Dana Bartošová, Dan Křenek, Leo Košťál a Mirek Kutal a podělit se o své zkušenosti s medvědy přijel i Michal Kalaš, zoolog Správy NP Malá Fatra.

Zavýjení 2008hlídkaři na Travném

Celkově se v roce 2008 hlídkující dobrovolníci sešli na 31 společných akcích, zaměřených na monitoring velkých šelem a nelegální činnost lovců, další pochůzky prováděli členové vlčích hlídek individuálně. Celkem tak za tento rok prošli kolem 120 terénních tras, které podrobně zdokumentovali a zaznamenali na nich více než 96 pobytových znaků vlka, rysa a medvěda.

společné vyplňování záznamu

Stejně jako loni se vlčí hlídky více soustředily na monitoring Jablunkovského průsmyku, především v místech plánované výstavby migračního koridoru pro velké šelmy.

Dobrovolníci sledovali kromě šelem i další chráněné druhy živočichů (tetřevovití, sovy), na svou přítomnost v terénu upozorňovali pytláky vyvěšováním cedulek o přítomnosti velkých šelem s připomenutím zákazu jejich lovu a distribuovali informační materiály do horských chat a infocenter.

hlídkaři dávají cedulku

O vlčích hlídkách a dalších aktivitách Hnutí DUHA Olomouc v ochraně velkých šelem vyšlo také množství pozitivně laděných článků v místním i celostátním tisku, vydali jsme několik tiskových zpráv k problematice ochrany velkých šelem.

Dobrovolníci při monitoringu také tento rok narazili na několik újedí - v únoru 2008 to byla újeď sice „rostlinná", sestávala ovšem z plesnivých chlebů (z nichž některé byly ještě v plastovém sáčku) a dalšího rostlinného materiálu ve velkém množství. Jednak bylo krmivo pro zvěř zdravotně závadné a jednak zde bylo velké riziko, že místo bude navštěvovat medvěd, při čemž by mohlo dojít k jeho nezákonnému odstřelu. Podali jsme tedy podnět na příslušný úřad s návrhem na odstranění této újedi. Další újeď, nalezená 16.12.2008 u Dolní Lomné, byla masitá (bachory sudokopytníků) - kontaktovali jsme proto s žádostí o odstranění tamějšího mysliveckého hospodáře a následně veterinární správu.

újeď Lomnáújeď Kykulka

Za podporu v roce 2008 děkujeme opět ČSOP, jež podpořilo náš projekt „Ochrana a monitoring velkých šelem v CHKO Beskydy" v rámci svého programu Ochrana biodiverzity a Nadaci rozvoje občanské společnosti, jejíž prostřednictvím jsme získali grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr