English version

Vlčí hlídky v roce 2009

trus jeřábka

Monitoring v prvních měsících tohoto roku ztěžovalo časté sněžení s následně špatnými podmínkami pro stopování. Přestože proběhlo 28 společných akcí (leden - červen)  a desítky individuálních pochůzek, bylo nalezeno jen 11 pobytových znaků velkých šelem. Častější byly nálezy pobytových znaků či přímá pozorování vzácných ptáků (především jeřábka lesního - celkem 25 záznamů).

 

 

 

Také v tomto roce nalezli dobrovolníci vlčích hlídek několik masitých újedišť - míst možného snadného odstřelu šelem. Po důkladné dokumentaci proto byly učiněny kroky k jejich odstranění.

újeď Červík

Již po několikáté se členové VH účastnili pravidelného jednorázového sčítání velkých šelem, pořádaného začátkem března Správou CHKO Beskydy. Nalezené vzorky trusu a chlupů velkých šelem z této i předcházejících sezón VH  byly shromážděny a připraveny k odevzdání  na analýzy DNA na Lesnickou fakultu ve Zvoleně.

měření stopní dráhy rysastopní dráha rysa

sražená srna v koridoru na Jablunkovsku

Problémem migrace zvěře a její úmrtnosti na silnicích se zabývá zkušený dlouhodobý dobrovolník  Tomáš Krajča, který v rámci své bakalářské práce sleduje oblast nadregionálně významného migračního koridoru velkých šelem a dalších savců v Jablunkovském průsmyku.

 

V  letních měsících se stejně jako předchozí rok vydali někteří dobrovolníci  vlčích hlídek na monitoring vlčího vytí, prováděný dle metodiky polských odborníků (Nowak 2005). Hlasové projevy vlků jako odpověď na simulované vytí se podařilo zaznamenat několikrát, především v severovýchodní části Beskyd.

 

 

Letošní výročí 15 let od návratu vlků do Beskyd a zároveň 10 let průběhu vlčích hlídek jsme oslavili uspořádáním výročního setkání dobrovolníků vlčích hlídek a příznivců velkých šelem.

přednáška Milana Janíka

Svou návštěvou nás poctil dlouholetý pracovník Správy NP Malá Fatra a velký znalec života medvědů ve volné přírodě pan Milan Janík. Jeho nezapomenutelné vyprávění zážitků a zkušeností s medvědy všechny účastníky doslova uchvátilo a nadchlo.

 

 

 

 

 

 

 

Dana Bartošová nám tentokrát představila nejnovější poznatky z terénu a poslední události v ochraně velkých šelem v Beskydech. Po delší době jsme také měli možnost shlédnout diapozitivy a vyslechnout celoživotní poznatky o chování rysů pana Ludvíka Kunce. Ten také přednesl slavnostní slovo při křtu nové knihy jeho dlouholetého kamaráda Jaroslava Monte Kvasnici „Krajina s vlky".

Proslov Ludvíka Kunce ke knizekřest knihy Krajina s vlky

Samozřejmě jsme také vyrazili do terénu, abychom využili nenadálou říjnovou bohatou nadílku sněhu pro terénní pochůzku okolím Makyty. Při promítání fotek jsme také s kamarády zavzpomínali a zhodnotili předešlé ročníky vlčích hlídek a naplánovali jejich další pokračování.

společná pochůzka

zaškolení nových dobrovolníků

Pro velký zájem o účast na vlčích hlídkách z řad veřejnosti jsme v listopadu opět uspořádali dva úvodní semináře. Na Morávce a na Huslenkách jsme přes 50 nových účastníků zaškolili do základů terénního monitoringu (Michal Bojda), ochrany velkých šelem v Beskydech (v podání Dany Bartošové), významu šelem v přírodě (Mira Kutal) i výskytu vzácných ptáků v ptačích oblastech Beskydy a Horní Vsacko (Dan Křenek). Při terénních pochůzkách se nováčci naučili rozpoznávat pobytové znaky zvířat, sledovat co se v lese děje a nálezy stop správně dokumentovat.

 

 

Za celý rok 2009 dobrovolníci vlčích hlídek provedli a zaevidovali celkem 220 pochůzek na území od Slezských Beskyd až po Pulčinské skály v Javorníkách. Pobytové znaky velkých šelem přitom zaznamenali na třiceti místech, přítomnost dalších chráněných druhů (především jeřábka lesního) pak na 56 místech. Potěšujícím nálezem byly mimo jiné stopní dráhy rysice a dvou odrostlých koťat v centrální části Beskyd.

stopní dráhy rysů

V roce 2009 probíhaly vlčí hlídky především díky finanční podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti, jejímž prostřednictvím jsme získali grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu, dále díky podpoře Ministerstva vnitra a v rámci projektu podpořeného v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí.

Děkujeme uvedeným organizacím, všem dobrovolníkům i dalším spolupracovníkům za podporu a aktivní přispění k monitoringu a ochraně velkých šelem v ČR.

 

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr