English version

Vlčí hlídky v roce 2010

Vlčí hlídky, jejichž cílem je snížit ilegální lov vlků, rysů a medvědů, lépe zmapovat jejich výskyt, ale také zpojit místní obyvatele do přímé ochrany velkých šelem, probíhaly také v roce 2010.

stopující skupinkaSkupinky 2-5 vyškolených dobrovolníků procházely horský terén a monitorovaly výskyt šelem i známek nelegálního lovu (např. masité návnady na šelmy). Na vhodných místech připevňovaly cedulky informující případné pytláky o tom, že území je střeženo. Dosavadní zkušenosti ukázaly, že viditelná přítomnost většího počtu lidí v terénu je účinným opatřením proti ilegálnímu lovu.

Každá pochůzka byla řádně zdokumentována ve speciálním formuláři, doplněná zákresem trasy v mapě, příp. doložena fotografiemi, odlitky stop, vzorky trusu aj. Celkem se uskutečnilo 33 společných vícedenních akcí a zaznamenáno bylo více než 250 terénních pochůzek.

Získáno tak bylo 117 záznamů o výskytu velkých šelem (stopy, trus, chlupy, fotografie z fotopastí). Nálezová data zaevidovaná do databáze byla poskytnuta pro použití státní správě ochrany přírody. Nelegální masité návnady byly v tomto roce nalezeny pouze třikrát a oznámeny veterinární správě a Správě CHKO Beskydy. Oproti předcházejícím rokům počet těchto návnad, u nichž je vysoké riziko, že dojde k zástřelu velkých šelem, poklesl, čehož se podařilo dosáhnout i díky aktivitám vlčích hlídek.

čerstvá stopa rysa

V roce 2010 se do projektu zapojilo celkem 129 dobrovolníků, z toho nejméně třetina jezdí na hlídky pravidelně. Ubytování bylo většinou zajištěno na menší horské chatě (základně) a vždy byl na společné akci přítomen zkušený terénní koordinátor, jež akci vedl a poskytoval potřebné vybavení.

 

 

školení nových dobrovolníků vlčích hlídekZaškolení nových dobrovolníků proběhlo na dvou 3-denních seminářích („Zavýjení"): v listopadu 2010 na Morávce (24 nových dobrovolníků) a na Huslenkách (23 dobrovolníků). Noví zájemci byli uvedeni do problematiky ochrany velkých šelem, seznámeni s jejich biologií a ekologií, rozpoznáváním pobytových znaků, metodikou monitoringu a způsobem práce vlčích hlídek. Jako lektoři se školení zúčastnili: hlavní řešitel projektu Miroslav Kutal, pracovník Hnutí DUHA Michal Bojda, zooložka Správy CHKO Beskydy Dana Bartošová, Dan Křenek (ornitolog ČSOP Orchidea Valašsko), lesník a myslivec Ladislav Šimíček a Jiří Polášek a zkušení dobrovolníci Hnutí DUHA (často zároveň dobrovolní strážci CHKO Beskydy).

K dispozici všem byla aktualizovaná „Příručka vlčích hlídek" - manuál se zobrazením stop a metodikou monitoringu a množství další tematické literatury k zapůjčení. Byl vydán aktualizovaný leták „Vlčí hlídky", který dobrovolníci společně s dalšími infomateriály o velkých šelmách distribuují na horské chaty, do informačních center a pomáhají tak s osvětou široké veřejnosti.

Dobrovolníci byli zapojováni také do speciální inovativní metody monitoringu šelem pomocí fotopastí, kdy vypomáhali s jejich umisťováním a obsluhou (výměna baterií a stažení pořízených dat). Fotopasti byly v terénu umisťovány na vhodné lokality, vytipované právě na základě monitoringu a nálezů pobytových znaků dobrovolníky vlčích hlídek v tomto i předcházejících letech.

V roce 2010 byl dokončen kratší film o návratu šelem do Beskyd a práci vlčích hlídek nazvaný Strážci beskydských šelem. Společně s dokumentem Vlci v Lužici (o životě 2 vlčích smeček v Německu v kulturní krajině) byl na DVD distribuován do škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji a dalším zájemcům. Ukázka z filmu Strážci beskydských šelem je na https://www.selmy.cz/ochrana/hlidky/reference/

Celý film (28 min.) lze shlédnout zde:

1.část:

2.část:

Průběžně byla vedena a aktualizována databáze dobrovolníků VH a zájemců o úvodní seminář pro následující sezonu, která bude využita v dalším roce trvání projektu. Chcete-li se zapojit do přímé ochrany v terénu i vy, napište nám již nyní!

 

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr