English version

Vlčí hlídky v roce 2011

Do projektu vlčích hlídek se v tomto roce zapojilo celkem 163 dobrovolníků.

Uskutečnilo se 40 společných vícedenních akcí, na nichž dobrovolníci ze zázemí základny vyráželi v menších skupinkách 2-5 lidí na celodenní monitorovací pochůzky.

focení a ukládání nálezu trusu rysa

Proběhlo tak více než 230 terénních pochůzek, které byly následně zdokumentovány ve speciálním formuláři, doplněny zákresem trasy v mapě, příp. doloženy fotografiemi, odlitky stop, vzorky trusu aj.

vyplňování záznamu z pochůzky

S pomocí dobrovolníků bylo získáno 80 záznamů  o výskytu velkých šelem (stopy, trus, chlupy, fotografie z fotopastí), včetně několika desítek biologických vzorků pro analýzy DNA a potravy, a asi 100 údajů o výskytu dalších chráněných druhů (jeřábek, vydra aj.).

odebírání trusu na DNArys na značkovacím místěrysí dvojstopa

Zaškolení nových dobrovolníků proběhlo na dvou vícedenních seminářích: v říjnu 2011 na Morávce (21 nových dobrovolníků) a v listopadu na Huslenkách (30 dobrovolníků).

instrukce k měření stop

Dobrovolníci byli zapojováni také do speciální inovativní metody monitoringu šelem pomocí fotopastí, kdy vypomáhali s jejich umisťováním a obsluhou (výměna baterií a stažení pořízených dat). Fotopasti byly v terénu umisťovány na vhodné lokality, vytipované právě na základě monitoringu a nálezů pobytových znaků dobrovolníky vlčích hlídek v tomto i předcházejících letech.

instalace fotopasti

Hlídkující dobrovolníci také příležitostně informovali obyvatele a návštěvníky beskydských hor o výskytu šelem a snažili se vyvracet nepravdivé mýty o nebezpečnosti velkých šelem pro člověka. Na horské chaty distribuovali informační materiály o velkých šelmách, například brožurku o životě medvědů, příručku pro určování stop zvířat nebo o potřebě migračních koridorů pro zvířata.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr