English version

SaveGREEN: Zajištění funkčnosti ekologických koridorů s nadnárodním významem v Karpatech a v Podunají (2020-2022)

 


 

 

 

 

Zdroj: CEEweb, autor: Ratislav Stanik

 

Projekt SaveGREEN se zabývá kritickým tématem ekologických koridorů v Karpatech a v dalších pohořích Podunají. Byl zahájen letos v červenci a potrvá do prosince roku 2022.

V současné době jsou migrační koridory ohroženy nedostatečně promyšleným plánováním ekonomického rozvoje ve zmíněných regionech. Dopravní infrastruktura, rozvoj měst, intenzivní zemědělství a postupy v lesohospodářské a vodohospodářské správě často narušují migrační koridory a způsobují úmrtí na silnicích i sníženou reprodukční úspěšnost klíčových druhů divokých zvířat. Tím zároveň snižují životaschopnost různých přírodních ekosystémů, na jejichž funkčnosti jsme všichni závislí.

Proto v návaznosti na klíčové výsledky předešlých projektů v rámci programu Interreg DTP, jako byly TRANSGREEN, ConnectGREEN a HARMON, bude projekt SaveGREEN identifikovat, shromažďovat a prosazovat nejlepší řešení pro ochranu migračních koridorů. Projektové aktivity zahrnují také monitoring dopadů zavedených zmírňujích opatření fragmentace krajiny. Díky tomu, na základě práce na jednotném plánování, projekt pomůže čerpat vhodná doporučení pro následná opatření a politiku ekologického rozvoje infrastruktury.

 

Pilotní oblasti:

 

 1. Les Kobernausser v Rakousku - poslední ekologický koridor spojující Alpy a ČR odříznut silnicí
 2. Pöttsching - Alpsko-Karpatský koridor na rakouské straně
 3. Beskydy-Kysuce, CZ-SK - přeshraniční oblast spojující vnitřní a okrajové části Karpat
 4. Novohrad-Nógrád, SK-HU - přeshraniční migrační oblast velkých šelem
 5. Zakarpatská oblast na Ukrajině spojující Rumunsko a Slovensko
 6. Údolí Mures (Arad- Deva) - koridor mezi horami Apuseni a hlavním karpatským obloukem v Rumunsku
 7. Údolí Mures (Târgu Mureş - Târgu Neamţ) - Východní Karpaty v Rumunsku
 8. Koridor Rila-Verila-Kraishte v Bulharsku - spojující Bulharsko se Severní Makedonií a Srbskem

 

Zdroj: CEEweb

 

Partneři projektu:

 • Rakousko: Environment Agency Austria
 • Bulharsko: Black Sea NGO Network; Bulgarian Biodiversity Foundation
 • Česká republika: Hnutí DUHA Olomouc (Friends of the Earth); Centrum dopravního výzkumu
 • Maďarsko: CEEweb pro biologickou rozmanitost; Univerzita Szenta Istvana
 • Rumunsko: Zarand Association; EPC Environmental Consulting Ltd.; WWF Rumunsko
 • Slovensko: WWF Slovensko; SPECTRA – Centrum excelence Evropské unie při Slovenské technické univerzitě v Bratislavě

 

Přidružení partneři projektu:

 • Rakousko: Austrian Ministry for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation, and Technology
 • Bulharsko: Ministry of Agriculture, Food and Forestry - Executive Forest Agency; Southwestern State Enterprise SE – Blagoevgrad
 • Česká republika: Ministerstvo životního prostředí; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
 • Francie: Infrastructure and Ecology Network Europe (IENE)
 • Německo: Bavarian State Ministry of the Environment and Consumer Protection
 • Řecko: EGNATIA ODOS S.A.
 • Maďarsko: NIF National Infrastructure Developing Private Company Limited; Ministry of Agriculture; Danube-Ipoly National Park Directorate
 • Rumunsko: Ministry of Environment, Waters and Forests; Ministry of Public Works, Development and Administration; Ministry of Transport, Infrastructure and Communications
 • Slovensko: State Nature Conservancy of the Slovak Republic; Ministry of Environment of the Slovak Republic; Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic; National Motorway Company
 • Ukrajina: M.P. Shulgin State Road Research Institute State Enterprise – DerzhdorNDI SE; Department of Ecology and Nature Resources of Zakarpattia Oblast Administration

 

Oficiální webové stránky projektu:

 

Finanční podpora:

Projekt SaveGREEN je spolufinancován z fondů Evropské unie (ERDF) prostřednictvím Programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube (DTP) – prioritní osa 3: Zodpovědný Dunajský region v oblasti kultury a životního prostředí – specifický cíl: Podpora obnovy a správy ekologických koridorů.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr