English version

TRANSGREEN: Zelená a šedá infrastruktura v Karpatech (2017-2019)

Foto: Dan Dinu

Zachování karpatské biodiverzity je ústředním tématem projektu TRANSGREEN, jehož snahou je najít takové řešení rozvoje infrastruktury v našem regionu, který bude mít minimální dopad na místní přírodu.

 

Aktuálně se plánuje rozvoj sítě dálnic a železnic, které spojují klíčové oblasti České republiky a propojují zemi se zbytkem Evropy. Tato „velká infrastruktura“ má být vybudována napříč horským systémem Karpat, což znamená, že bude procházet cennými ekosystémy nacházejícími se v chráněných přírodních oblastech, včetně lokalit Natura 2000. Hrozí, že dojde k jejich narušení a fragmentaci. Aby se těmto hrozbám předešlo a zmírnila se možná zátěž na přírodu, snaží se projekt TRANSGREEN v České republice, Maďarsku, Rumunsku, Slovensku a na Ukrajině přispět k rozvoji ekologicky šetrné a bezpečné dopravní sítě.

Projekt TRANSGREEN sdružuje organizace přímo zapojené do plánování rozsáhlých infrastrukturních projektů, jakož i do ochrany přírody, což zajišťuje integrovaný přístup k rozvoji bezpečnějšího dopravního systému v oblasti Karpat, který bude zároveň šetrný k přírodě: národní a regionální orgány, mezinárodní organizace, výzkumná centra a vysoké školy, dálniční společnosti, ekologické organizace. Tyto organizace mají znalosti, schopnosti, zkušenosti a pravomoci vypracovat konkrétní řešení s cílem snížit dopad na životní prostředí a navrhnout vhodné prvky zelené infrastruktury. Jedním z hlavních cílů bude zachování nepřerušovaných ekologických koridorů, které zaručí volný pohyb druhů nejvíce ohrožených dopady dálnic a železnic: velkých šelem (medvěd hnědý, vlk a rys), jakož i některých druhů býložravců.

Foto: Dan Dinu

Konkrétní opatření týkající se plánování, výstavby, řízení a monitorování velké infrastruktury se zaměří na čtyři pilotní projekty: dálnice přes Vizovické vrchy (Česká republika – Slovensko), dálnice v úseku Tîrgu Mureș – Iași (Rumunsko), železniční trať Curtici (Radna) – Deva (Rumunsko), dálnice v úseku Miškovec (Maďarsko) – Košice (Slovensko) – Užhorod (Ukrajina). V rámci projektu bude také vytvořen soubor norem pro integrované plánování projektů a bude prosazováno jejich začlenění do principů veřejné správy v celé oblasti

 

Partneři projektu:

Česká republika – Hnutí DUHA Olomouc (Friends of the Earth Czech Republic), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Centrum dopravního výzkumu

Rakousko – Dunajsko-karpatský program WWF (vedoucí projektu), sekretariát Karpatské úmluvy

Maďarsko – CEEweb pro biologickou rozmanitost

Rumunsko – Sdružení „Milvus Group“, rumunská pobočka WWF

Slovensko – Národní dálniční společnost, Státní ochrana přírody Slovenské republiky, SPECTRA – Centrum excelence Evropské unie při Slovenské technické univerzitě v Bratislavě

Přidružení partneři projektu:

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

Rakousko – Ministerstvo dopravy, inovací a technologie

Maďarsko – Národní společnost pro rozvoj infrastruktury, s.r.o

Polsko – Ministerstvo infrastruktury a výstavby

Rumunsko – Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy

Slovinsko – Ministerstvo infrastruktury

Ukrajina – Ministerstvo životního prostředí a přírodních zdrojů, Zakarpatská regionální státní správa – odbor životního prostředí a přírodních zdrojů

 

Webové stránky projektu:

Oficiální stránky projektu Transgreen 

 

Finanční podpora:

Projekt TRANSGREEN (DTP1-187-3.1-TRANSGREEN) je spolufinancován z fondů Evropské unie (ERDF, IPA) prostřednictvím Programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube (DTP) – prioritní osa 3: Lépe propojený a energeticky zodpovědný Dunajský region – specifický cíl: Rozvoj bezpečných dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí a vyvážená dostupnost městských a venkovských oblastí.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr