English version

Rys pardálový na hranici přežití

rys pardálový

Rys pardálový je kočkovitá šelma o něco menší než rys ostrovid. Jedná se o nejohroženější kočkovitou šelmu na světě - poslední dvě izolované populace (dohromady asi 200 jedinců) přežívají na Pyrenejském poloostrově.

 

 

Foto: Programa de Conservación Ex-situ del Lince Ibérico, www.lynxexsitu.es

 

 

Ještě na začátku 80. let zde přitom žilo více než tisíc těchto zvířat. Jak došlo k tak výraznému poklesu? Epidemii exotických chorob padlo za oběť 90 procent populace divokých králíků - ti jsou přitom hlavní složkou potravy rysa pardálového. Ve stejné době se Španělsko a Portugalsko stali novými členy Evropské unie: příliv nebývalých dotací umožnil financování nových silnic, dálnic, vysokorychlostních tratí a nekontrolované výstavby, což výrazně zmenšilo rysí areál.

 

„Odchov v zajetí nepředstavuje pro rysa záchranu. Pokud odchováme nové rysy, ale nebude zde vhodný biotop, ohrožený druh nezachraňujeme."

 

Současný program ochrany přírody je mimořádně náročný a jeho součástí je také odchov mláďat rysů v zajetí. Zásadním problémem je však najít vhodné biotopy se silnou populací králíků a minimem cest. „Odchov v zajetí nepředstavuje pro rysa záchranu. Pokud odchováme nové rysy, ale nebude zde vhodný biotop, ohrožený druh nezachraňujeme," řekla časopisu Science Astrid Vargasová, vedoucí programu na záchranu rysa pardálového. Ze španělského příkladu je vidět, že pokud urbanizace a fragmentace krajiny dojde příliš daleko, možnosti zlepšení podmínek pro velké šelmy jsou velmi drahé a omezené.

rys pardálový

Foto: Programa de Conservación Ex-situ del Lince Ibérico, www.lynxexsitu.es

Pokud by se rysa pardálového nepodařilo zachránit, byla by to první kočkovitá šelma, která vymřela od dob šavlozubého tygra před deseti tisíci lety.


Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr