English version

Pověra: Pokud bude zahájen masivní odstřel srnců a jelenů, kteří podle ochránců přírody a vědců údajně neúměrně poškozují lesy , nebude dost potravy pro velké šelmy, které pak zemřou hlady.

Nedostatek přirozené potravy rysa ostrovida, tj. především srnce obecného, byl jedním z důvodů, který společně s intenzivním lovem a ničením biotopů uspíšil vyhubení této šelmy (nejen) v západní Evropě [1]. Nicméně populaci srnčí zvěře se v posledních desetiletích ve většině evropských zemích podařilo obnovit a její stavy významně zvýšit. Při srovnání populační hustoty srnčí zvěře v různých oblastech Evropy s pravidelným výskytem rysa je patrné, že rys se běžně vyskytuje i v oblastech, kde je podstatně nižší početnost srnčí zvěře než v České republice (Obr. níže). Ve Švýcarské Juře, kam byl rys rovněž úspěšně reintrodukován, se odlov srnčí zvěře během let 1998-1999 téměř ztrojnásobil, přesto rysi významně neměnili svou populační hustotu a ročně lovili stále zhruba stejné množství srnců [2].

Cíl ochránců přírody i uvědomělých myslivců je vyrovnaná přírodní rovnováha mezi býložravci (zvěří) a jejím prostředím (lesem), což dodržování platné myslivecké legislativy umožňuje bez toho, aby se kriticky zhoršily podmínky pro velké šelmy.

graf početnosti populace rysů a srnců

Citace viz publikaci Velké šelmy v českých lesích

[1] Breitenmoser U., Breitenmoser – Würsten C., Okarma H., Kaphegyi T., Kaphegyi – Wallmann U. & Müller U. M., 2000: Action plan for the conservation of the eurasian lynx in Europe (Lynx lynx). Nature and environment, No. 112., Council of Europe Publishing, Strasbourg, 69 pp.

[2] Molinari-Jobin A., Molinari P., Breitenmoser-Würsten C. & Breitenmoser U., 2002: Significance of lynx Lynx lynx predation for roe deer Capreolus capreolus and chamois Rupicarpa rupicarpa mortalality in the Swiss Jura Mountains. Wildlife Biology 8 (2): 109–115.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr