English version

Rys

Stopy rysa jsou oválného tvaru (obr. 1), někdy mírně asymetrické (jeden z předních prstů je posunut více nahoru, obr. 2), dlaňový polštářek (patní mozol) je na horním vrcholu mírně vyhloubený nebo rovný (obr. 3), nikdy ne vypouklý jako např. u psa nebo vlka.

rysí stopa oválného tvarujeden z předních prstů rysí tlapy bývá předsunutýpatní mozol rysa je prohloubený

Může se stát, že se ve stopě psa neotisknou drápy a stopa se pak může podobat rysí. Rozeznávacím znakem je (kromě tvaru patního mozolu) také postavení a tvar prstů – u psa jsou nahloučeny k sobě a krajní prsty jsou trojúhelníkového tvaru (obr. 4). Rys má mezi prsty více volného místa, krajní prsty jsou oválné a směřují dopředu, ne do stran (obr. 5 a nákres).

psí stopa se může podobat rysírysí stopa má charakteristické rozložení prstůrozdíl rysí a psí stopy

rysí tlapa funguje jako sněžnice

 

V hlubokém sněhu fungují rysí tlapy jako sněžnice – prsty se roztáhnou od sebe, čímž vytvoří větší plochu (obr. 6). Stopa se pak může podobat stopě psa (prsty do široka). V tom případě je potřeba sledovat stopní dráhu a pokusit se najít další, zřetelnější stopy, u nichž by byl jasně vidět tvar patního mozolu.

 

 

 

 

 

 

Na rozdíl od vlka rys obvykle nečáruje – v jeho stopní dráze jsou dobře patrné levé a pravé řádky stop (obr. 7). Rysové s oblibou chodí po padlých kmenech (obr. 8), které využívají pro usnadnění chůze terénem, často jako „lávky“ přes prohlubně a koryta potoků.

stopní dráha rysa je tvořena dvěma liniemi stoprys s oblibou chodí po padlých kmenech

Trus rysa (obr. 9 a 10) tvoří jednotlivé válcovité nebo kulovité kousky se zašpičatělým koncem o průměru asi 2,5 cm. Zpočátku je tmavý a lesklý, postupem času světlá. Obsahuje mnoho chlupů, ale žádné zbytky rostlinné potravy. Pronikavě páchne „kočičinou“.

trus rysačerstvý rysí trus

Rys však často trus uvnitř svého teritoria zahrabává (obr. 11), takže k jeho nálezům dochází zřídka. Narazit však můžete i na kořist ulovenou rysem (nejčastěji jde o srnu či srnce), kterou rys začíná žrát od plecí nebo od kýt (obr. 12).

rys trus často zahrabávákořist rysů nedaleko Bílého kříže

Autoři fotografií: Michal Bojda, Miroslav Kutal, Leona Machalová, Milan Svitek

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr