Šelmy.cz

English version

Velké šelmy nejsou hrozbou pro chov ovcí

Velké šelmy nejsou hrozbou pro chov ovcí

Dvanáct let soužití velkých šelem a chovatelů ovcí v Beskydech hodnotí nová studie olomouckých přírodovědců, která právě vychází v prestižním mezinárodním časopise Journal for Nature Conservation. Vědci z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Hnutí DUHA Olomouc a z Univerzity Palackého se zabývali otázkou, zda je výskyt vlků, rysů a medvědů limitujícím faktorem pro chov ovcí v Beskydech.

Proběhnou úvodní semináře pro nové dobrovolníky Vlčích a Rysích hlídek

Proběhnou úvodní semináře pro nové dobrovolníky Vlčích a Rysích hlídek

Beskydské lesy se opět stávají domovem rysů, medvědů a vlků, objevují se také v Bílých Karpatech; Šumavu a okolí osidluje největší česká populace rysů.
Tato vzácná skrytě žijící zvířata se pohybují na velkých rozlohách a zajištění jejich ochrany je tak velmi nesnadné. Poznatky o výskytu, životě a možném ohrožení těchto i dalších chráněných živočichů v terénu získávají dobrovolníci v rámci Vlčích a Rysích hlídek.

Také byste se chtěli účastnit terénního monitoringu velkých šelem? Přihlaste se na jeden z úvodních seminářů.

Vlci v Máchově kraji vyvedli mláďata. Nová část CHKO Kokořínsko dostala symbolický dárek

Vlci v Máchově kraji vyvedli mláďata. Nová část CHKO Kokořínsko dostala symbolický dárek


Hnutí DUHA s radostí uvítalo zprávu státní Agentury ochrany přírody a krajiny, že vlci, kteří žijí v divokých lesích a slatinách Máchova kraje, letos už vyvedli mladé. Je to dnes patrně jediná množící se smečka vlků v České republice.

Vlci v Lotyšsku opět v hledáčku

Vlci v Lotyšsku opět v hledáčku

S polovinou července začíná v Lotyšsku další sezóna lovu vlků. Během následujících téměř devíti měsíců mohou místní zastřelit zhruba tři sta těchto zvířat, tedy až polovinu lotyšské populace. Lovit se přitom smí i dvouměsíční vlčata či březí samice.

Nová publikace o velkých šelmách v Západních Karpatech

Nová publikace o velkých šelmách v Západních Karpatech

V červnu tohoto roku pořádala Mendelova univerzita v Brně ve spolupráci s Fatranským spolkom (SK) a Hnutím DUHA Olomouc dva semináře pro úředníky státní správy v ČR i na Slovensku.
Akce byly zaměřeny na prezentaci aktuálních výsledků monitoringu velkých šelem a jejich migračních koridorů. Zvýšily tak informovanost a podnítily diskusi o možnostech ochrany přirozených migračních tras těchto chráněných druhů při rozhodování o budoucnosti krajiny v praxi. Příspěvky, které zazněly na těchto seminářích, pořádaných v rámci projektu Analýza prostupnosti krajiny a výskytu velkých šelem v Západních Karpatech, jsou nyní všem zájemcům k dispozici ve vydaném sborníku.

PROŽIJTE LÉTO S ŠELMAMI!

PROŽIJTE LÉTO S ŠELMAMI!

V novém e-shopu na adrese obchod.selmy.cz nabízíme trička s obrázky vlků, rysů a medvědů i další zboží s tematikou velkých šelem. Vašim nákupem zároveň podpoříte ochranu těchto vzácných zvířat – zisk z každého prodaného výrobku jde přímo pro projekt ochrany a monitoringu velkých šelem v Beskydech.

První dvě beskydské obce mají kontejnery na odpad zabezpečené před medvědy

První dvě beskydské obce mají kontejnery  na odpad zabezpečené před medvědy

Speciální víka proti vniknutí medvědů chrání od nynějška několik kontejnerů na odpadky na okrajích obcí v beskydských lesích. Vyrobit a nainstalovat je tam nechalo Hnutí DUHA Olomouc ve spolupráci s obcemi Ostravice a Staré Hamry.

V Beskydech působí neznámý travič

V Beskydech působí neznámý travič

Otrávená liška a káně. To jsou zatím potvrzené oběti neznámého traviče, který smrtelné návnady nastražil poblíž lovecké chaty na Velkém Polomu v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. V lesích v okolí Dolní Lomné je objevili dobrovolníci Vlčích hlídek, které každoročně organizuje Hnutí DUHA Olomouc, aby chránili vzácné šelmy před pytláky a monitorovali jejich výskyt. Hnutí DUHA a Správa CHKO Beskydy po nahlášení podezřelých nálezů mrtvých zvířat místo prověřili a objednali toxikologický rozbor, který později potvrdil jejich otravu karbofuranem.

Vrací se kočka divoká po 60 letech do české přírody?

Vrací se kočka divoká po 60 letech do české přírody?

Kočka divoká, která z české krajiny v minulosti vymizela, se patrně vrátila. Šest desetiletí po posledním spolehlivě prokázaném výskytu vědci v Beskydech a na Šumavě získali fotografie, které ukazují na návrat těchto vzácných zvířat. 

Migrující medvědi zaznamenáni na nečekaných místech v podhůří Beskyd

Migrující medvědi zaznamenáni na nečekaných místech v podhůří Beskyd

Poté, co se medvě na přelomu března a dubna pohyboval v okolí Gírové, nyní byla přítomnost této šelmy zaznamenána na dalších místech, tentokrát v podhůří Moravskoslezských Beskyd. Je možné, že jde i o více různých jedinců. Známky výskytu medvěda pocházející z podobného časového období totiž byly doloženy z několika míst vzdálených od sebe přes 10 km.

Výskyt rysa v Chráněné krajinné oblasti Beskydy

Výskyt rysa v Chráněné krajinné oblasti Beskydy

Nový článek, který právě vychází v odborně recenzovaném časopise Acta Musei Beskidensis, přináší informace o výskytu, vývoji početnosti a rozmnožování populace rysa na česko-slovenském pomezí.  Autoři z Hnutí DUHA Olomouc a Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně v něm zpracovali výsledky desetiletého terénního monitoringu, na kterém se podílejí vyškolení dobrovolníci Vlčích hlídek.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr