Šelmy.cz

English version

Velké šelmy a lidé mohou žít v Evropě vedle sebe

Velké šelmy a lidé mohou žít v Evropě vedle sebe

Nová studie publikovaná v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů světa – Science – hodnotí aktuální stav populací a perspektivy velkých šelem v Evropě. Rozsáhlý kolektiv 76 autorů z 26 evropských zemí včetně tří českých biologů – Luďka Bufky ze Správy Národního parku Šumava a Miroslava Kutala i Martina Váni z Hnutí DUHA Olomouc – zjistil, že alespoň jeden druh velké šelmy obývá zhruba třetinu kontinentální Evropy a jejich populace byly v 21. století většinou stabilní nebo mírně rostoucí.

Genetická příslušnost vlků z Kokořínska

Genetická příslušnost vlků z Kokořínska

Analýza DNA potvrdila příbuzenské vztahy vlků Máchova kraje s populací vlků v Německu a Polsku

Genetická příslušnost vlků, kteří se objevili v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, byla studována odborníky z Univerzity Karlovy v Praze a České zemědělské univerzity. Bylo provedeno srovnání s populacemi vlka ze Západních Karpat i dalších oblastí střední Evropy, do analýzy byly zařazeny i vzorky německého ovčáka a československého vlčáka. Ukázalo se, že česká zvířata vykazují příbuzenské vztahy s populacemi typickými pro západní Polsko a východní Německo.

Velké šelmy nejsou hrozbou pro chov ovcí

Velké šelmy nejsou hrozbou pro chov ovcí

Dvanáct let soužití velkých šelem a chovatelů ovcí v Beskydech hodnotí nová studie olomouckých přírodovědců, která právě vychází v prestižním mezinárodním časopise Journal for Nature Conservation. Vědci z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Hnutí DUHA Olomouc a z Univerzity Palackého se zabývali otázkou, zda je výskyt vlků, rysů a medvědů limitujícím faktorem pro chov ovcí v Beskydech.

Vlci v Máchově kraji vyvedli mláďata. Nová část CHKO Kokořínsko dostala symbolický dárek

Vlci v Máchově kraji vyvedli mláďata. Nová část CHKO Kokořínsko dostala symbolický dárek


Hnutí DUHA s radostí uvítalo zprávu státní Agentury ochrany přírody a krajiny, že vlci, kteří žijí v divokých lesích a slatinách Máchova kraje, letos už vyvedli mladé. Je to dnes patrně jediná množící se smečka vlků v České republice.

Nová publikace o velkých šelmách v Západních Karpatech

Nová publikace o velkých šelmách v Západních Karpatech

V červnu tohoto roku pořádala Mendelova univerzita v Brně ve spolupráci s Fatranským spolkom (SK) a Hnutím DUHA Olomouc dva semináře pro úředníky státní správy v ČR i na Slovensku.
Akce byly zaměřeny na prezentaci aktuálních výsledků monitoringu velkých šelem a jejich migračních koridorů. Zvýšily tak informovanost a podnítily diskusi o možnostech ochrany přirozených migračních tras těchto chráněných druhů při rozhodování o budoucnosti krajiny v praxi. Příspěvky, které zazněly na těchto seminářích, pořádaných v rámci projektu Analýza prostupnosti krajiny a výskytu velkých šelem v Západních Karpatech, jsou nyní všem zájemcům k dispozici ve vydaném sborníku.

Fandíte vzácným šelmám? Ukažte to na tričku!

Fandíte vzácným šelmám? Ukažte to na tričku!

V našem e-shopu na adrese obchod.selmy.cz nabízíme trička s obrázky vlků, rysů a medvědů i další zboží s tematikou velkých šelem. Vašim nákupem zároveň podpoříte ochranu těchto vzácných zvířat – zisk z každého prodaného výrobku jde přímo pro projekt ochrany a monitoringu velkých šelem v Beskydech.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr