Nahlížení široké veřejnosti na vlky, rysy a medvědy je stále z velké části založeno spíše na mýtech a legendách než na biologických a ekologických vědomostech. Přetrvávající předsudky podkopávají objektivní přístup k těmto třem druhům. Mnoho lidí stále ještě vnímá velké šelmy jako nebezpečí. Někteří si nemyslí, že mohou v kulturní krajině najít místo. Jiní je vnímají jako zbytečnou konkurenci. 

Bohužel, přetrvávající odpor obyvatel především v oblastech výskytu šelem může vyústit až v pytláctví. Z toho důvodu je osvěta o skutečném životě, vlastnostech a roli velkých šelem v přírodě jednou z nejdůležitějších aktivit na jejich podporu.

Proto každý rok školíme nové dobrovolníky, pořádáme infostánky na regionálních akcích, lektorujeme přednášky a programy pro žáky základních a středních škol, organizujeme výstavy a projekce filmů o velkých šelmách a soužití s nimi a radíme chovatelům, jak zabezpečovat stáda. Vznikl také první šelmí podcast, který rozebírá témata v rozhlasových rozhovorech se zajímavými osobnostmi, do jejichž života šelmy nějakým způsobem vstupují.