Co jim hrozí?

Všechny tři druhy velkých šelem v ČR ohrožuje především pytláctví - ilegální lov, který částečně vychází z předsudků a negativních postojů části veřejnosti vůči šelmám. Velkým problémem je také fragmentace krajiny a narušení migračních tras těchto velkých savců. Vlk, rys i medvěd jsou poměrně tolerantní k řadě forem ekonomického rozvoje, moderní dálnice a zástavba krajiny jim však brání ve volném pohybu v jejich přirozeném prostředí. Vlk a rys dokáží obývat i poměrně kulturní, zemědělskou krajinu, kde najdou dostatek potravy. Nejvíce ohroženi ničením přirozených biotopů jsou proto medvědi. Také vlk a rys mohou být ale ohroženi např. nevhodnou těžbou v jádrových oblastech jejich výskytu apod.


Jaká je budoucnost velkých šelem v ČR?

Ze všech tří velkých šelem se zatím nejvíce daří šířit se do dalších oblastí právě vlkům. I ti ale stále obývají spíše pohraniční části republiky. V Česku se aktuálně pohybuje pouze jedna čistě vnitrostátní smečka a to na Kokořínsku. Beskydské populace rysů, vlků a medvědů jsou stále závislé na příchodu dalších jedinců ze Slovenska - bez této migrace by se minimálně výskyt medvědů a rysů na moravsko-slovenském stal brzy minulostí. U geograficky izolované populace rysa žijící na Šumavě (a v Bavorsku) zase výhledově hrozí ztráta genetické variability. V konečném důsledku to může znamenat i její zánik, pokud zvířata zůstanou dlouhodobě izolovaná a nedojde k propojení s jinou, například právě karpatskou rysí populací.