Ovce i velké šelmy mohou být společně ozdobou našich hor. Návrat velkých šelem nemusí být překážkou tradičního hospodaření člověka v krajině. K tomu je však nutná prevence - důkladné zabezpečení stád a předcházení konfliktům. Změnit způsoby pastvy, ochránit hospodářská zvířata a sehnat dostatečné finanční prostředky může být pro chovatele náročné. Navíc neexistuje jediný správný způsob a každý pastevec musí hledat vlastní cestu, která je nejvíce schůdná pro jeho typ, povahu a velikost chovu a podobu pastvin. Někde může pomoci zkvalitnění ohrad, jinde změna způsobů pastvy nebo pořízení pasteveckých psů. 

Proto nabízíme chovatelům pomoc v podobě konzultace možností zabezpečení stád, šetření příčin útoku, pokud k němu dojde nebo kompletního zpracování žádosti o dotaci. 

VŠE O OCHRANĚ STÁD NAJDETE NA WEBU WWW.OCHRANAOVCI.CZ.