English version

Pověry & fakta

Nejčastější pověry o velkých šelmách:

„Velké šelmy potřebují divočinu, dnes ale žijeme v kulturní krajině kde pro ně už není místo."

„Pokud se rys nebo vlk nebude myslivecky obhospodařovat, přemnoží se."

„Šelmy sežerou všechny srny a jeleny."

„Rys vyhubí většinu zvěře a nebude možné lovit."

„Ochrana velkých šelem způsobuje, že rysi pak likvidují daleko vzácnější tetřevy."

„Stále se mluví jen o ochraně velkých šelem, ale o ochranu běžných druhů zvěře se nikdo nezajímá. Pokud budeme chránit jen velké šelmy a ne jejich kořist, šelmy u nás beztak vyhynou."

"Pokud bude zahájen masivní odstřel srnců a jelenů, kteří podle ochránců přírody a vědců údajně neúměrně poškozují lesy , nebude dost potravy pro velké šelmy, které pak zemřou hlady."

"Probíhající reintrodukce rysa nejsou předem dostatečně konzultovány, případně probíhají zcela ilegálně".

"Rys zabíjí jen pro zábavu. Skáče na zvěř přímo z krmelce, u kterého lze často najít více stržených a nenačatých kusů najednou".

"Absolutní ochrana je kontraproduktivní; pokud nebude lov rysa povolen, bude se stejně lovit nelegálně".

„Vlčí a rysí hlídky jsou neukázněné bandy, které v lese jen plaší zvěř."

„Vlčí hlídky odstartovaly poté, co myslivci vystříleli smečku vlků na Slovensku."

„Všichni myslivci střílí velké šelmy."


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr