English version

Pověry & fakta

Nejčastější pověry o velkých šelmách:

 

„Velké šelmy potřebují divočinu, dnes ale žijeme v kulturní krajině kde pro ně už není místo."

 

„Pokud se rys nebo vlk nebude myslivecky obhospodařovat, přemnoží se."

 

„Šelmy sežerou všechny srny a jeleny."

 

„Rys vyhubí většinu zvěře a nebude možné lovit."

 

„Ochrana velkých šelem způsobuje, že rysi pak likvidují daleko vzácnější tetřevy."

 

„Stále se mluví jen o ochraně velkých šelem, ale o ochranu běžných druhů zvěře se nikdo nezajímá. Pokud budeme chránit jen velké šelmy a ne jejich kořist, šelmy u nás beztak vyhynou."

 

Pokud bude zahájen masivní odstřel srnců a jelenů, kteří podle ochránců přírody a vědců údajně neúměrně poškozují lesy , nebude dost potravy pro velké šelmy, které pak zemřou hlady."

 

Probíhající reintrodukce rysa nejsou předem dostatečně konzultovány, případně probíhají zcela ilegálně".

 

Rys zabíjí jen pro zábavu. Skáče na zvěř přímo z krmelce, u kterého lze často najít více stržených a nenačatých kusů najednou".

 

Absolutní ochrana je kontraproduktivní; pokud nebude lov rysa povolen, bude se stejně lovit nelegálně."

 

„Vlčí a rysí hlídky jsou neukázněné bandy, které v lese jen plaší zvěř."

 

„Vlčí hlídky odstartovaly poté, co myslivci vystříleli smečku vlků na Slovensku."

 

„Všichni myslivci střílí velké šelmy."


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr