English version

Poděkování za finanční podporu

 
Děkujeme všem dárcům - Přátelům velkých šelem a následujícím organizacím za laskavou finanční podporu našich projektů v letech 2017-2019:


Operační program Životní prostředí 2014-2020, projekt "Soužití s velkými šelmami v České republice"
Program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, projekt "Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa a ostrovida na československom pomedzí "
Interreg V-A

Projekt "Vlci se k nám vrací. Máme se jich bát? - EVVO program pro základní a střední školy v Karlovarském a Ústeckém kraji byl finančně podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí. 

Realizace těchto ekologických výukových programů byla financována Státním fondem
životního prostředí
České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 

 

 

Projekt TRANSGREEN (DTP1-187-3.1-TRANSGREEN) je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube (DTP) – prioritní osa 3: Lépe propojený a energeticky zodpovědný Dunajský region – specifický cíl: Rozvoj bezpečných dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí a vyvážená dostupnost městských a venkovských oblastí.


Ochrana velkých šelem byla podpořena v rámci grantového programu "Pro zdravou krajinu" Nadace Ivana Dejmala.
Ochrana velkých šelem v Krušných horách byla v roce 2018 podpořena z rozpočtu Karlovarského kraje.  Oficiální průvodce Karlovarským krajem najdete na www.zivykraj.cz.

Ochrana velkých šelem na Broumovsku byla v roce 2018 podpořena z rozpočtu Královehradeckého kraje. 
Projekt monitoring velkých šelem a osvětová činnost v dané problematice v Olomouckém kraji byl v roce 2019 podpořen z rozpočtu Olomouckého kraje.Ochrana a monitoring velkých šelem na Dokesku (částečně na území CHKO Kokořínsko-Máchův kraj) a v CHKO Lužické hory probíhá s podporou Libereckého kraje.
Liberecký kraj
 
Ochrana a monitoring velkých šelem v Krušných horách probíhají v roce 2019 za pomoci Ústeckého kraje.
 

Monitoring vlků v Beskydech a nazujících karpatských pohořích probíhá díky podpoře Nadace EuroNatur.
 
 
EuroNatur
 
 

Ministerstvo vnitra ČR - akreditovaný projekt dobrovolnické služby

Ministerstvo vnitra ČR - dobrovolnická služba

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Nadace na ochranu zvířat

 

V letech 2015 - 2016 naši práci také podpořili:

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

EEA

"Vlci se vrací - Pilotní projekt EVVO ve Středočeském kraji"  Byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Středočeský kraj

Grant z programu Start - START Danube Region Project Fund
This project is part financed by the European Union from the START Danube Region Project Fund.
 

                   START Danube Region Project Fund

 

Operační program životního prostředí - Státní fond životního prostředí

OPŽP

Program švýcarsko-české spolupráce prostřednictvím Nadace Partnerství

swiss contribution and Nadace Partnerstvi logo

Nadace na ochranu zvířat

Nadace na ochranu zvířat

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr