English version

Poděkování za finanční podporu

Děkujeme všem dárcům - Přátelům velkých šelem a následujícím organizacím za laskavou finanční podporu našich projektů v letech 2017-2021:

 

Operační program Životní prostředí 2014-2020, projekt "Soužití s velkými šelmami v České republice".

 

Program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, projekt “Hledáme kočku, pozor, divokou!” v letech 2020-2021 a projekt "Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa ostrovida na československom pomedzí " v letech 2018-2019.Interreg V-A

 

 

Ministerstvo životního prostředí ČR a Státní fond životního prostředí ČR, projekty “MŽP Life 2019 Boosting the recovery of wolves in Central Europe”“Rysí a Vlčí hlídky v jihozápadních Čechách”, “Vlčí a Rysí hlídky v severních, západních a východních Čechách” v letech 2019-2020, projekt “Vlci u našich dveří EVVO” v roce 2019 (SFŽP). Projekt "Vlci se k nám vrací. Máme se jich bát?" - EVVO program pro základní a střední školy v Karlovarském a Ústeckém kraji byl v letech 2018 -2019 finančně podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí. 

Realizace těchto ekologických výukových programů byla financována Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.  

 

 

Ministerstvo vnitra ČR, projekt “Vlčí a Rysí hlídky v české krajině – Stopuj s námi šelmy i pytláky” v roce 2020 a v minulých letech akreditované projekty dobrovolnické služby

 

Ministerstvo vnitra ČR - dobrovolnická služba

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, projekty “Mladí lidé pro zdravý a udržitelný životní styl" v roce 2020 a projekt ”Zapojte se! aktivita: Rysí a Vlčí hlídky” v roce 2019. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Projekt SaveGREEN “Safeguarding the functionality of transnationally important ecological corridors in the Danube basin”  a projekt TRANSGREEN (DTP1-187-3.1-TRANSGREEN) byly spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím Programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube (DTP).

 

 

Projekt “Terénní kurzy ochrany velkých šelem ve Středočeském kraji”  v letech 2020-2021 je realizován, podobně jako projekt "Vlci se vrací - Pilotní projekt EVVO ve Středočeském kraji" z let 2015-2016 s finančním přispěním Středočeského kraje.

 

Středočeský kraj

 

Ochrana a monitoring velkých šelem na Dokesku (částečně na území CHKO Kokořínsko-Máchův kraj) a v CHKO Lužické hory proběhla s podporou Libereckého kraje.

Liberecký kraj

 

Projekty “Monitoring velkých šelem a osvětová činnost v dané problematice v Olomouckém kraji”  a “Obnovení vybavení pro potřeby monitoringu šelem a následné edukační činnosti” byly v roce 2019 podpořeny z rozpočtu Olomouckého kraje. V roce 2020 pak byly z rozpočtu Olomouckého kraje podpořeny také projekty "Vzdělávaní a osvěta v soužití s velkými šelmami a v jejich praktické ochraně v Olomouckém kraji" a "Zkvalitnění a modernizace vybavení a kancelářských prostor olomouckého pobočného spolku Hnutí DUHA"

 

Karlovarský kraj podpořil ochranu velkých šelem v Krušných horách v letech 2018 a 2019.  Oficiální průvodce Karlovarským krajem najdete na www.zivykraj.cz.

 

Ochrana a monitoring velkých šelem v Krušných horách proběhly v roce 2019 za pomoci Ústeckého kraje.

 

 

 

Královéhradecký kraj podpořil ochranu velkých šelem na Broumovsku v roce 2018.

 

 

Nadace Ivana Dejmala podpořila ochranu velkých šelem v rámci grantových programů “Ekologická výchova dětí” a "Pro zdravou krajinu".

 

Nadační fond Avast, podpořil ochranu a monitoring vlků na Kokořínsku v rámci projektu “Fotomonitoring vlků v CHKO Kokořínsko-Máchův kraj” v roce 2020-2021.

 

Monitoring vlků v Beskydech a nazujících karpatských pohořích probíhá díky podpoře Nadace EuroNatur.

  

   EuroNatur

 

V předchozích letech naši práci také podpořili:

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

EEA

Grant z programu Start - START Danube Region Project Fund

This project is part financed by the European Union from the START Danube Region Project Fund.

 

                  START Danube Region Project Fund

 

Operační program životního prostředí - Státní fond životního prostředí

OPŽP

Program švýcarsko-české spolupráce prostřednictvím Nadace Partnerství.

swiss contribution and Nadace Partnerstvi logo

Nadace na ochranu zvířat

Nadace na ochranu zvířat


Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr