Děkujeme všem individuálním dárcům a následujícím organizacím za laskavou finanční podporu našich projektů:

 

Operační program Životní prostředí 2014-2020, projekt „Soužití s velkými šelmami v České republice", č. projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_058/0006131 a projekt „Soužití s velkými šelmami", č. projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_139/0013781.

 

Program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, projekt „Hledáme kočku, pozor, divokou!” v letech 2019-2022, projekt „Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa a ostrovida na československom pomedzí " v letech 2018-2019.


Interreg V-A

  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, projekty  "Mládež pro ochranu životního prostředí" - aktivita: Vlčí a Rysí hlídky v roce 2023;  “Mladí lidé pro udržitelné Česko” - aktivita: Rysí a Vlčí hlídky v roce 2022; „Spolu a aktivně“ aktivita: Rysí a Vlčí hlídky v roce 2021,  „Mladí lidé pro zdravý a udržitelný životní styl" aktivita: Rysí a Vlčí hlídky v roce 2020, „Zapojte se!” aktivita: Rysí a Vlčí hlídky v roce 2019.  


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Ministerstvo vnitra ČR, akreditovaný projekt dobrovolnické služby "Dobrovolníci Vlčích a Rysích hlídek" v roce 2023, z dřívějších let projekty „Vlčí a rysí hlídky” v roce 2021, „Vlčí a Rysí hlídky v české krajině – Stopuj s námi šelmy i pytláky” v roce 2020. 

Ministerstvo vnitra ČR - dobrovolnická služba

 

Projekt SaveGREEN „Safeguarding the functionality of transnationally important ecological corridors in the Danube basin” v letech 2020-2022 a projekt TRANSGREEN (DTP1-187-3.1-TRANSGREEN) byly spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím Programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube (DTP)EURENI (European Environment Initiative)  podporuje v letech 2022-2024 ochranu velkých šelem v rámci projektu “Umsetzung eines länderübergreifenden Luchs-Aktionsplans mit Tschechien”.Dobrovolnické aktivity v ochraně a monitoringu velkých šelem v  letech 2022-2024 podporuje projektem “Aktivně po stopách velkých šelem”  Active Citizen Fund.Ochrana a monitoring velkých šelem v Ralsku (částečně na území CHKO Kokořínsko-Máchův kraj), v Podještědí, v CHKO Lužické hory a CHKO Jizerské hory probíhá s podporou Libereckého kraje. Aktuálně v roce 2023/24 v rámci projektu „Kurzy ochrany a monitoringu velkých šelem a kočky divoké v Libereckém kraji“ .


 

Projekty "Pokračování kurzů praktické ochrany velkých šelem a dalších chráněných druhů se zaměřením na děti a mládež" a "Podpora celoroční činnosti spolku v oblasti ochrany velkých šelem a souvisejících osvětových aktivit" v roce 2023"; “Kurzy praktické ochrany velkých šelem a dalších chráněných druhů se zaměřením na děti a mládež” v roce 2022; „Osvěta a poradenství v oblasti životního prostředí s důrazem na ochranu ohrožených druhů živočichů včetně velkých šelem v Olomouckém kraji“ v roce 2021; „Monitoring velkých šelem a osvětová činnost v dané problematice v Olomouckém kraji”  a „Obnovení vybavení pro potřeby monitoringu šelem a následné edukační činnosti” v roce 2019 byly podpořeny z rozpočtu Olomouckého kraje.

 

Karlovarský kraj podpořil ochranu velkých šelem v Krušných horách v letech 2018, 2019, 2021, 2022  a 2023 v rámci projektu „Ochrana velkých šelem v Karlovarském kraji”  

Oficiální průvodce Karlovarským krajem najdete na www.zivykraj.cz.


Projekty „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro roky 2023-2024; Osvěta a zapojení veřejnosti do ochrany velkých šelem v Moravskoslezském kraji";  “Ochrana velkých šelem prostřednictvím Vlčích a Rysích hlídek v Beskydech” 2021-2022 proběhl za podpory Moravskoslezského kraje


V předchozích letech naši práci také podpořili:

Ministerstvo životního prostředí ČR a Státní fond životního prostředí ČR, projekty „MŽP Life 2019 Boosting the recovery of wolves in Central Europe”;  „Rysí a Vlčí hlídky v jihozápadních Čechách”; „Vlčí a Rysí hlídky v severních, západních a východních Čechách” v letech 2019-2020; projekt „Vlci u našich dveří EVVO” v roce 2019 (SFŽP). 

Projekt „Vlci se k nám vrací. Máme se jich bát?" - EVVO program pro základní a střední školy v Karlovarském a Ústeckém kraji byl v letech 2018-2019 finančně podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí. Realizace těchto ekologických výukových programů byla financována Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Projekt „Terénní kurzy ochrany velkých šelem ve Středočeském kraji” v letech 2020-2021   byl realizován, podobně jako projekt z let 2015-2016 „Vlci se vrací - Pilotní projekt EVVO ve Středočeském kraji" s finančním přispěním Středočeského kraje.

Středočeský kraj


Královéhradecký kraj podpořil ochranu velkých šelem v letech 2021 - 2022 v rámci projektu „Kurzy ochrany velkých šelem v Královéhradeckém kraji”, v roce 2018 podpořil ochranu velkých šelem na Broumovsku. Ochrana a monitoring velkých šelem v Krušných horách v roce 2019 a v roce 2021 proběhl za podpory Ústeckého kraje.

 

Monitoring a ochranu velkých šelem v České republice v roce 2021 podpořla nadace The Alongside Wildlife Foundation.


Nadace Ivana Dejmala podpořila ochranu velkých šelem v rámci grantových programů „Ekologická výchova dětí v Libereckém kraji” a „Pro zdravou krajinu". 

 

S přispěním Nadačního fondu Avast se v letech 2020-2021 uskutečnil projekt „Fotomonitoring vlků v CHKO Kokořínsko-Máchův kraj”.. 

 

Monitoring vlků v Beskydech a nazujících karpatských pohořích probíhal díky podpoře Nadace EuroNatur.

EuroNatur 


 

Podpora našich aktivit také probíhala s přispěním:

Grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

EEA

 

Grantu z programu Start - START Danube Region Project Fund (This project is part financed by the European Union from the START Danube Region Project Fund.). 

                  START Danube Region Project Fund

 

Operačního programu životního prostředí ze Státního fondu životního prostředí.

OPŽP


Programu švýcarsko-české spolupráce prostřednictvím Nadace Partnerství.

swiss contribution and Nadace Partnerstvi logo


Nadace na ochranu zvířat.

Nadace na ochranu zvířat