Medvěd hnědý (Ursus arctos), největší evropská šelma, byl na většině našeho území vyhuben v průběhu 17. a 18. století. Díky návaznosti na Slovensko, kde dosud žijí populace všech velkých šelem, se k nám medvědi začali od 70. let. 20. století vracet, a to zejména do Beskyd. Pytláctví, intenzivní lesní hospodaření a fragmentace krajiny však trvalejšímu osídlení našich hor těmito šelmami brání.

Medvědi – známí samotáři, zimní spáči a z větší části vegetariáni – také stále vyvolávají obavy veřejnosti. Medvěd může skutečně přivodit člověku vážné zranění. Jedná se však o výjimečné případy, při kterých lidé většinou nedodržují základní pravidla, jak se v oblastech, kde se šelmy vyskytují, správně chovat. Rádi bychom těmito přispěli k tomu, abychom životu medvědů více porozuměli a přestali mít z jejich přítomnosti zbytečný strach. 

Podle zákona o ochraně přírody je medvěd chráněným druhem a je klasifikován jako kriticky ohrožený. Není tedy dovoleno usmrcovat jedince ani zasahovat do jejich biotopů.

Víte že...v Evropě tvoří rostlinná složka 60-80 % potravy medvěda hnědého? Zejména na jaře se dokonce s oblibou „pasou" na čerstvé trávě.