Proč potřebují naši pomoc?

Vlk, rys a medvěd jsou v Evropě původními druhy šelem a vrcholovými predátory. Stojí tak na vrcholu pomyslné potravní pyramidy. Je nezpochybnitelné, že šelmy jako masožravci zasahují do populací divokých kopytníků, redukují jejich počet, a tím přispívají k udržování přírodní rovnováhy mezi býložravci a lesní vegetací. Mají vliv také na jejich chování a fyzickou kondici i na zdraví celých populací divoce žijících kopytníků. Díky jejich prostorovým nárokům jsou navíc při jejich ochraně hájeny i rozsáhlé oblasti s dalšími méně nápadnými či pro veřejnost méně atraktivními druhy. V neposlední řadě je důvodem k ochraně velkých šelem i otázka etická - stejně jako všechny další druhy na planetě mají právo na přežití.


Šelmy dokážou žít i v kulturní krajině, umožníme jim to?

Domovské území vlků, rysů nebo medvědů může zahrnovat stovky kilometrů čtverečních. Několik desítek hektarů územně omezené chráněné rezervace jim proto k životu nestačí. Žádný národní park v Evropě není schopen zajistit domov byť jen pro zbytkové populace velkých šelem. Pro jejich přežití je nutné umožnit bezproblémové soužití s lidmi i v kulturní krajině. Nalezení místa pro velké predátory v současné pozměněné evropské přírodě je přitom velmi složitým a ambiciózním úkolem, protože vyžaduje především změnu dosavadních postojů lidí.


Zákon nestačí

Ačkoliv jsou velké šelmy v České republice chráněny zákonem, k praktickému zajištění stabilních populací to nestačí. Vlky, rysy i medvědy stále ohrožuje ilegální lov, fragmentace krajiny či ztráta biotopů. Proto je kromě legislativního zázemí potřeba zajišťovat i další praktické kroky k jejich ochraně - např. osvětu veřejnosti směrem k pochopení role vrcholových predátorů v přírodě (zejména v oblastech výskytu šelem), snižovat míru konfliktů, úspěšně řešit a trestat případy pytláctví, zmírňovat dopady fragmentace krajiny atd.