Všechny tři druhy našich velkých šelem jsou většinou velmi plaší živočichové a člověku se snaží raději vyhnout, stejně jako ostatní divoká zvířata. Po staletích pronásledování a zabíjení ze strany lidí instinktivně vědí, že člověk pro ně představuje nebezpečí. Velcí savci, kteří byli schopni přežít až do dnešních dnů, jsou silně selektováni na strach z člověka. [1]

Vlk, rys ani medvěd nepovažují člověka za svou potravu. Při pohybu krajinou představují pro lidi mnohem větší riziko infekční nemoci přenášené hmyzem, autonehody, přírodní katastrofy, napadení toulavými nebo neukázněnými psy, případně důsledky špatného vybavení při pohybu v horách. 

Víte, že...v Evropě došlo mezi lety 2002-2020 pouze k 6 útokům vlka na člověka, z nichž ani jeden nebyl smrtelný? Medvědi v Evropě zaútočili mezi lety 2000-2015 celkem na 291 lidí. K 54 z těchto případů došlo u našich sousedů na Slovensku, ani jeden z nich však také nebyl smrtelný. U evropských rysů není agresivní chování vůči lidem pozorováno vůbec.

Pokud velké šelmy v evropských podmínkách na člověka zaútočí, jde obvykle o důsledek postupné habituace na lidi (např. vinou krmení nebo nelegálního chovu), synantropizace nebo v případě medvědů o obrannou reakci v momentu překvapení nebo při ochraně mláďat.

Obecná pravidla pro soužití s šelmami - nepřibližovat se a nekrmit

Z uvedených informací vyplývá, že pokud už k setkání s šelmou dojde, stačí obvykle v klidu počkat, než zvíře člověka zaznamená a samo se vzdálí. Pro předcházení setkáním a ztrátě plachosti je důležitá především prevence. U všech divokých zvířat, tím spíš u velkých šelem, platí zejména zásada: NEPŘIBLIŽOVAT SE A NEKRMIT! 

Málo pravděpodobný je také útok vlka na vašeho psího společníka. Pro předejití eventuální konfliktní situaci je každopádně vhodné mít svého psa při pohybu ve vlčím teritoriu na vodítku.

Přečtěte si víc o setkáních s šelmami:


Jak se chovat v oblastech s výskytem medvěda

Vzhledem k zájmu veřejnosti o informace týkající se předcházení konfliktu s medvědy přinášíme následující doporučení. Ačkoliv neexistují stoprocentně zaručená pravidla, následující odborné a prověřené tipy pomáhají snížit riziko zbytečného konfliktu:

 • Při pohybu v oblastech výskytu medvěda se držte turistických tras. Pokud procházíte nepřehledným terénem, mluvte nebo si zpívejte, případně se ozvěte různými „nepřírodními" zvuky (cinknutí kovových předmětů, např. turistických holí), aby o vás medvědi včas věděli a měli možnost se vám vyhnout.
 • Při pohybu terénem buďte ostražití především ráno, večer a v noci, kdy jsou medvědi nejaktivnější, ale též během dne v husté vegetaci, kde mohou odpočívat, a blízko zdrojů jejich potravy (borůvky, maliny, zdechliny zvířat aj.). Dejte jim vědět, že přicházíte - ozvěte se hlasem, co chvíli zlomte nějaký klacek nebo jím ťukejte o stromy.
 • Dodržujete zákaz vstupu do přírodních rezervací a klidových oblastí a zákaz sběru lesních plodů v těchto místech. Respektujte medvědí domov stejně, jako medvědi respektují ten váš.
 • Nenechávejte v přírodě ani poblíž tábořiště žádné zbytky jídla. Rozbalte jen tolik jídla, kolik sníte.
 • Pokud bydlíte v oblasti, kde se medvědi vyskytují, snažte se zamykat své popelnice a pravidelně je vyvážet - medvědi pak nebudou mít příležitost zkoumat jejich obsah.
 • Pokud jste chovatelé, chraňte svá zvířata elektrickými ohradníky nebo vycvičenými pastýřskými psy. Dejte vědět medvědům, které území je vaše. Informujte se o dalších možnostech ochrany hospodářských zvířat.
 • I přes zuby, drápy, váhu a sílu, kterou medvědi disponují, nezaměřují se na zabíjení a pojídaní lidí. Člověku se snaží raději vyhnout, pokud o něm vědí.
 • Vyhněte se i vy medvědovi, kterého potkáte a zatím o vás neví. Tiše se vzdalte a kontrolujte medvědovo chování.
 • Pokud si vás medvěd všiml, pravděpodobně se bude snažit utéct. Nedívejte se medvědovi přímo do očí (to si může medvěd vyložit jako záměr k útoku a reagovat protiútokem). Raději se odvraťte a předstírejte, že medvěda nevidíte, mluvte klidným hlasem, po očku sledujte medvědovo chování a pomalu se vzdalujte. Neutíkejte!
 • Pokud vás medvěd sleduje, upusťte kus oděvu nebo jiný předmět, který může upoutat jeho pozornost.
 • V žádném případě se nepokoušejte medvěda odehnat - nevykřikujte, nemávejte rukama nad hlavou. Jenom byste tím připoutali jeho pozornost.
 • Když se medvěd postaví na zadní, není to žádné výhrůžné ani útočné gesto, jak se někdy mezi lidmi traduje. Je to proto, že chce mít lepší rozhled (má slabý zrak) a vítr, aby mohl čichem dobře identifikovat, s kým se potkal. V takovém případě je tedy potřeba zachovat klid, pomalu odcházet z místa setkání a případně při tom mluvit hlubokým klidným hlasem, aby medvěd poznal, že jde o člověka. Většinou pak ihned uteče.
 • Pokud by vás medvěd napadl, nepokoušejte utéct, ale klekněte si na zem, sbalte se do klubíčka, rukama si chraňte krk, lokty dejte ke kolenům. Chráníte si tak životně důležité orgány. Dokud medvěd neodejde úplně pryč, nehýbejte se a neodcházejte. Medvěd útok často jen předstírá, a pokud se nebudete aktivně bránit, ztratí o vás zájem.
 • I setkání s medvědy na krátkou vzdálenost jen velmi zřídka vedou k útoku, nejčastěji medvěd hned uteče. Medvěd dokáže zabít jednou ranou krávu. Přestože například na Slovensku každým rokem dochází k napadení člověka, nebývají tato zranění smrtelná.
 • Medvědi nemají v úmyslu lidi zabíjet, bojí se nás stejně jako my jich. Při překvapivém setkání s člověkem se cítí ohrožení, a pokud nemají kam utéct, chtějí se bránit. Proto je nejlepší přímým konfliktům s medvědy předcházet dodržováním výše uvedených rad.

Více informací