Kutal M. & Bláha J., 2008: A public awareness campaign as part of a management plan for large carnivores in the Czech Republic, current conservation activities and problems, In Kutal M. & Rigg R. (eds.): Perspectives of wolves in Central Europe: Proceedings from the conference held on 9th April 2008 in Malenovice, Beskydy Mts., CzechRepublic. Hnuti DUHA Olomouc, Olomouc, CD-ROM

Kutal M., Kovařík P., Kutalová L., Bojda M. & Dušková M., 2018: Attitudes towards large carnivore speceis in the West Catpathians: Shifts in public perception and media content after the return of the wolf and the bear, In: Hovardas (ed): Large carnivore conservation and management: human dimension. Routledge, London, pp: 168–189

Kutal M., 2008: Co obnáší ochrana velkých šelem?, Veronica 12 (1): 19-20

Krojerová-Prokešová J., Turbaková B., Jelenčič M., Bojda M., Kutal M., Skrbinšek T., Koubek P. & Bryja J., 2018: Genetic constraints of population expansion of the Carpathian lynx at the western edge of its native distribution range in Central Europe, Heredity: (in press)

Krajča T. & Kutal M., 2010: Migrační koridory pro velké savce na Jablunkovsku: je stavba ekoduktu opodstatněná?, In: Bryja J. et Zasadil P.(Eds.): Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010: 128-129

Kutal M. & Krajča T., 2010: Migrační koridory pro velké savce v Jablunkovské brázdě, Myslivecká konference 2010 „Srnčí a jelení zvěř – zásady chovu a lovu“: sborník referátů 24.11.2010: 31

Kutal M., 2008: Monitoring velkých šelem v Beskydech: návrh nové metodiky validace získávaných dat., Výzkum v ochraně přírody: Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12. září 2008 v Olomouci: 75

M. Duľa, M. Bojda, D. B. H. Chabanne, P. Drengubiak, Ľ Hrdý, J. Krojerová-Prokešová, J. Kubala, J. Labuda, L. Marčáková, T. Oliveira, P. Smolko, M. Váňa, M. Kutal, 2021: Multi-seasonal systematic camera-trapping reveals fluctuating densities and high turnover rates of Carpathian lynx on the western edge of its native range, Scientific Report

Kutal M., 2011: Nejistá situace vlků na česko-slovenském pomezí, Veronica 25 (2): 15

Bartošová D. & Kutal M, 2014: Obtížný návrat vlků do České republiky, Ochrana přírody 2014 (3): 34-37

Kutal M., 2008: Perspektivy vlka ve střední Evropě, Živa 56 (3)

Kutal M., 2011: Potravní chování rysa ostrovida v CHKO Beskydy, Myslivost 59 (6): 30-31

Kutal M., 2009: Poznatky o využívání zelených mostů velkými savci v Evropě, In: Kolektiv autorů: Sborník z konference Ekodukty – umožnění migrací nebo plýtvání penězi z veřejných prostředků? ECON Publishing, Brno: 23-27

Kutal M., 2007: Představuje legální lov ochranu před pytláctvím?, Svět myslivosti 8 (12): 48

Bojda M. & Kutal M., 2010: Problematika určování stop rysa ostrovida (Lynx lynx) v CHKO Beskydy, In: Bryja J. et Zasadil P.(Eds.): Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010: 41