English version

Publikované články

Řadit dle Vyhledat

Krojerová-Prokešová J., Turbaková B., Jelenčič M., Bojda M., Kutal M., Skrbinšek T., Koubek P. & Bryja J., 2018: Genetic constraints of population expansion of the Carpathian lynx at the western edge of its native distribution range in Central Europe. Heredity.

Bartošová D. & Kutal M, 2014: Obtížný návrat vlků do České republiky. Ochrana přírody 2014 (3): 34-37.

Bojda M. & Kutal M., 2010: Problematika určování stop rysa ostrovida (Lynx lynx) v CHKO Beskydy. In: Bryja J. et Zasadil P.(Eds.): Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010.

Bojda M. & Kutal M., 2008: Velké šelmy na Valašsku – budou opravdu trvalou součástí zdejší přírody?. Valašsko – Vlastivědná revue (21): 25-28.

Bojda M., Kutal M., Váňa M., & Bartošová, D., 2014: Výskyt velkých šelem v širší oblasti CHKO Beskydy v letech 2003 až 2012. Zoologické dny Ostrava 2014: Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014.

Flousek J., Zając T., Kutal M., Żuczkowski M., Pałucki A., Pudil M. & Kafka P., 2014: Velké šelmy (Carnivora) v Krkonoších, Jizerských horách, Górach Stołowych a na Broumovsku (Česká republika, Polsko) -- minulost a přítomnost. Opera Corcontica 51: 37–59.

Hulva P., Černá Bolfíková B., Woznicová V., Jindřichová M., Benešová M., Mysłajek R. W., Nowak S., Szewczyk M., Niedźwiecka N., Figura M., Hájková A., Sándor A.D., Zyka V., Romportl, D., Kutal M., Finďo S. & Antal V., 2018: Wolves at the crossroad: Fission-fusion range biogeography in the Western Carpathians and Central Europe. Diversity and Distribution 24: 179–192.

Chapron G., Kaczensky P., Linnell J. D. C., von Arx M., Huber D., Andren H., Lopez-Bao J. V. (...), Bufka L., Kutal M., Váňa M. (...) & Boitani L. , 2014: Recovery of large carnivores in Europe's modern human-dominated landscapes. Science 346 (1517): 1517-1519.

Kovařík P., Kutal M. & Machar I., 2014: Sheep and wolves: Is the occurrence of large predators a limiting factor for sheep grazing in the Czech Carpathians?. Journal for Nature Conservation 22 (5): 479–486.

Krajča T. & Kutal M., 2010: Migrační koridory pro velké savce na Jablunkovsku: je stavba ekoduktu opodstatněná?. In: Bryja J. et Zasadil P.(Eds.): Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010.

Kutal M., 2009: Význam velkých šelem a jejich vliv na kořist: I. Početnost - jak moc regulují velké šelmy svou hlavní kořist?. Svět myslivosti 10 (12): 12.

Kutal M., 2007: Zelené mosty. Veronica 11 (6): 17-20.

Kutal M., 2008: Co obnáší ochrana velkých šelem?. Veronica 12 (1): 19-20.

Kutal M., 2010: Vliv a význam velkýcgh šelem: II. Kondice kořisti a biodiverzita – jsou velké šelmy přínosem pro druhovou rozmanitost?. Svět myslivosti 11 (1): 8-11.

Kutal M., 2007: Představuje legální lov ochranu před pytláctvím?. Svět myslivosti 8 (12): 48.

Kutal M., 2009: Poznatky o využívání zelených mostů velkými savci v Evropě. In: Kolektiv autorů: Sborník z konference Ekodukty – umožnění migrací nebo plýtvání penězi z veřejných prostředků? ECON Publishing, Brno.

Kutal M., 2008: Monitoring velkých šelem v Beskydech: návrh nové metodiky validace získávaných dat.. Výzkum v ochraně přírody: Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12. září 2008 v Olomouci.

Kutal M., 2008: Perspektivy vlka ve střední Evropě. Živa 56 (3).

Kutal M., 2007: Rys je jen přirozenou součástí našich lesů. www.priroda.cz.

Kutal M., 2008: Reakce J. Šilhu: Ochrana velkých šelem není fanatická. www.ageris.cz.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr