English version

Publikované články

Řadit dle Vyhledat

Bartošová D. & Kutal M, 2014: Obtížný návrat vlků do České republiky. Ochrana přírody 2014 (3): 34-37.

Bojda M. & Kutal M., 2010: Problematika určování stop rysa ostrovida (Lynx lynx) v CHKO Beskydy. In: Bryja J. et Zasadil P.(Eds.): Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010.

Bojda M. & Kutal M., 2008: Velké šelmy na Valašsku – budou opravdu trvalou součástí zdejší přírody?. Valašsko – Vlastivědná revue (21): 25-28.

Bojda M., Kutal M., Váňa M., & Bartošová, D., 2014: Výskyt velkých šelem v širší oblasti CHKO Beskydy v letech 2003 až 2012. Zoologické dny Ostrava 2014: Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014.

Flousek J., Zając T., Kutal M., Żuczkowski M., Pałucki A., Pudil M. & Kafka P., 2014: Velké šelmy (Carnivora) v Krkonoších, Jizerských horách, Górach Stołowych a na Broumovsku (Česká republika, Polsko) -- minulost a přítomnost. Opera Corcontica 51: 37–59.

Chapron G., Kaczensky P., Linnell J. D. C., von Arx M., Huber D., Andren H., Lopez-Bao J. V. (...), Bufka L., Kutal M., Váňa M. (...) & Boitani L. , 2014: Recovery of large carnivores in Europe's modern human-dominated landscapes. Science 346 (1517): 1517-1519.

Kovařík P., Kutal M. & Machar I., 2014: Sheep and wolves: Is the occurrence of large predators a limiting factor for sheep grazing in the Czech Carpathians?. Journal for Nature Conservation 22 (5): 479–486.

Krajča T. & Kutal M., 2010: Migrační koridory pro velké savce na Jablunkovsku: je stavba ekoduktu opodstatněná?. In: Bryja J. et Zasadil P.(Eds.): Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010.

Kutal M., 2009: Význam velkých šelem a jejich vliv na kořist: I. Početnost - jak moc regulují velké šelmy svou hlavní kořist?. Svět myslivosti 10 (12): 12.

Kutal M., 2007: Zelené mosty. Veronica 11 (6): 17-20.

Kutal M., 2008: Co obnáší ochrana velkých šelem?. Veronica 12 (1): 19-20.

Kutal M., 2010: Vliv a význam velkýcgh šelem: II. Kondice kořisti a biodiverzita – jsou velké šelmy přínosem pro druhovou rozmanitost?. Svět myslivosti 11 (1): 8-11.

Kutal M., 2007: Představuje legální lov ochranu před pytláctvím?. Svět myslivosti 8 (12): 48.

Kutal M., 2009: Poznatky o využívání zelených mostů velkými savci v Evropě. In: Kolektiv autorů: Sborník z konference Ekodukty – umožnění migrací nebo plýtvání penězi z veřejných prostředků? ECON Publishing, Brno.

Kutal M., 2008: Monitoring velkých šelem v Beskydech: návrh nové metodiky validace získávaných dat.. Výzkum v ochraně přírody: Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12. září 2008 v Olomouci.

Kutal M., 2008: Perspektivy vlka ve střední Evropě. Živa 56 (3).

Kutal M., 2007: Rys je jen přirozenou součástí našich lesů. www.priroda.cz.

Kutal M., 2008: Reakce J. Šilhu: Ochrana velkých šelem není fanatická. www.ageris.cz.

Kutal M., 2011: Nejistá situace vlků na česko-slovenském pomezí. Veronica 25 (2): 15.

Kutal M., 2011: Potravní chování rysa ostrovida v CHKO Beskydy. Myslivost 59 (6): 30-31.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr