Hnutí DUHA Šelmy (dříve Hnutí DUHA Olomouc) je pobočným spolkem (organizační skupinou) celostátní neziskové organizace Hnutí DUHA. Ta od svého založení v roce 1989 prosazuje ekologická řešení, která pomohou zajistit zdravé a čisté životní prostředí. Hnutí DUHA Šelmy má vlastní právní subjektivitu i činnost.

Sídlo máme v Olomouci, ale naši pracovníci a dobrovolníci působí v různých částech ČR (máme celostátní působnost). Na práci na ochraně velkých šelem se podílí 20 členů organizačního týmu (zaměstnanci a dobrovolníci) a stovky dobrovolníků - účastníků Vlčích a Rysích hlídek.

Problematice velkých šelem se Hnutí DUHA věnuje od roku 1995, soustavně od roku 1999. Od roku 2002 organizujeme terénní monitoring velkých šelem v Beskydech formou tzv. Vlčích a Rysích hlídek, který se časem rozrostl do téměř celé České republiky. Od Beskyd a Bílých Karpat, přes Jeseníky, Rychlebské hory, východní, severní a západní Čechy, po Kokořínsko, Brdy, Šumavu a Pošumaví. Zabýváme se i řadou dalších souvisejících aktivit, především osvětou a vzděláváním veřejnosti, ochranou migračních koridorů a biotopů šelem, tvorbou a publikací odborných a osvětových studií, navazováním spolupráce s myslivci a lesníky, zapojováním veřejnosti do ochrany šelem nebo spoluprací na telemetrickém sledování šelem v Beskydech. Spolupracujeme přitom s Agenturou ochrany přírody a krajiny, dalšími nevládními organizacemi a univerzitami.

Foto: Hnutí DUHA Olomouc, Alena Koutková


Čeho chceme dosáhnout

Podporujeme spontánní návrat velkých šelem - vlků, rysů a medvědů - do našich lesů. 

Velké šelmy patří mezi živé klenoty naší přírody a jsou přirozenou součástí české krajiny. Pomáhají regulovat počty kopytníků (srnců, jelenů, divokých prasat), měnit jejich chování a eliminovat choroby zvěře, tedy celkově udržovat přírodní rovnováhu. Jsou významnými „klíčovými“ druhy – jejich přítomnost má zásadní vliv na jimi obývané prostředí (lesní ekosystémy).

Příchod velkých šelem k nám a jejich přežití ve volné přírodě však v současné době komplikuje až znemožňuje pytláctví, fragmentace krajiny, nepřijetí částí veřejnosti. Proto se snažíme pracovat na změně tohoto nepříznivého stavu prostřednictvím mnoha propojených aktivit. Neusilujeme o nákladné reintrodukce, ale o vytvoření podmínek pro samovolné šíření velkých šelem, aby mohly žít tam, kde najdou vhodné prostředí.