Vlčí a Rysí hlídky jsou jedinečnou aktivitou tzv. občanské vědy. Hlídky propojují množství dobrovolníků z celé České republiky, kteří se chtějí podílet na stopování a ochraně velkých šelem v naší přírodě. ZAPOJTE SE I VY.

Jak dobrovolníci pomáhají?

Speciálně proškoleným dobrovolníkem - tzv. hlídkařem - se může stát kdokoli (od 15 let), kdo se rozhodne část svého volného času věnovat monitoringu velkých šelem a kočky divoké. Hlídkaři pravidelně prochází oblasti výskytu těchto chráněných druhů a hledají pobytové znaky (stopy, trus, srst, kořist aj.) velkých šelem i dalších chráněných živočichů přímo v terénu. Tyto znaky dokumentují a odebírají vzorky pro analýzu DNA či potravní analýzy. To vše buď na společných, zpravidla víkendových akcích nebo formou individuálního monitoringu po domluvě s regionálním koordinátorem.

Víte, že...Vlčí hlídky fungují již od roku 1999? Dobrovolníci podporující návrat velkých šelem začínali v Beskydech. Brzy vznikly také Rysí hlídky na Šumavě. Obě aktivity se nakonec sloučily a s návratem vlků do dalších oblastí se rozrostly téměř do celé republiky.

Systematický monitoring území, kde se velké šelmy vyskytují, slouží k získání podkladů pro odhad početnosti šelem či pozorování jejich chování a zvyků. Dobrovolníci svou přítomností v terénu a hlášením nelegálních masitých návnad (tzv. újedí) taky znesnadňují případné pokusy o pytláctví.

Získávání poznatků o výskytu a zvyklostech sledovaných zvířat jsou pro ochranu ohrožených šelem nezbytné. Vyžaduje to však značné množství lidských kapacit i času stráveného v terénu. Dobrovolníci, kteří se zapojí do Vlčích a Rysích hlídek, jsou nezbytnou součástí ochrany šelem v Česku. V případě zájmu mohou pomáhat také s osvětovou činností - například účastí na infostáncích o velkých šelmách, organizováním přednášek a besed, informováním v regionech apod.

V roce 2024 byla aktivita Vlčích a Rysích hlídek oceněna prestižní cenou The European Union’s Citizen Science Prize.