Webové stránky Šelmy.cz jsou tu pro všechny, kdo se zajímají o evropské ohrožené druhy šelem - vlky, rysy, medvědy nebo kočku divokou. Jsou zdrojem informací pro laickou veřejnost, rozcestníkem pro zapálené ochránce nebo inspirací pro studenty přírodovědných oborů a především oficiální webovou stránkou spolku Hnutí DUHA Šelmy.

NA VZNIKU WEBU SE PODÍLELI


Programování:

MICHAL KANDR / www.michalkandr.cz


Fotografie:

JAN POKLUDA / FACEBOOK / INSTAGRAM

JAROSLAV VOGELTANZ / www.fotojavo.cz

KAREL BROŽ

MARTIN PROCHÁZKA / www.prochyphoto.com 

VLADIMÍR ČECH ML. / www.vladimircechml.cz / FACEBOOK/ INSTAGRAM


Design:

ANNA VANČUROVÁ / www.annavancurova.com

BARBORA KURDZIELOVÁ / https://www.instagram.com/brk.illu/


Obsah:

Hnutí DUHA Šelmy