Prvních pět set jabloní, buků, dubů, javorů a dalších dřevin v sobotu vysadili místní obyvatelé a dobrovolníci společně s Hnutím DUHA a městem Jablunkov na rozlehlé louce mezi obcemi Jablunkov a Mosty. Jedná se o jediný nezastavěný pás krajiny mezi Moravskoslezskými a Slezskými Beskydami. Biokoridor je důležitý pro migraci velkých savců mezi těmito pohořími a v širší oblasti propojuje české, slovenské a polské Karpaty. Organizátoři odhadují, že na akci dorazilo 80 - 100 účastníků.

Dobrovolníci a místní obyvatelé zahájili výsadbu biokoridoru

Rozlehlý pozemek bez zeleně u Jablunkova však některé druhy zvířat může odrazovat od průchodu. Hnutí DUHA Olomouc proto vypracovalo projekt, který počítá s výsadbou stromořadí a remízků. Skupinky stromů a keřů pak zvířata snadněji navedou na bezpečnou cestu přes zastavěné údolí a poskytnou jim  nové úkryty. Frekventovanou mezinárodní silnici zde mohou bez rizika střetu překonat, protože cesta je přes údolí vedena na vysokých pilířích.

První strom – místní odrůdu jabloně – slavnostně zasadil starosta Jablunkova Petr Sagitarius. Svůj strom si zasadili také místostarosta a senátor Petr Gawlas a novomanželé Barbora a Jan Szalovi z Mostů u Jablunkova, kteří tak originálně zahájili svou společnou životní cestu. Hudební doprovod zajistila místní folklórní skupina Goroli.

Zahájení výsaby biokoridoreu Jablunkov

Projekt podpořila Nadace Partnerství z Programu švýcarsko-české spolupráce, mezinárodní asociace EOCA a individuální dárci Hnutí DUHA Olomouc. Další výsadbu stromů v Jablunkově je možné podpořit zde.

Akci komentovali hlavní aktéři následovně:

 

Miroslav Kutal, Hnutí DUHA Olomouc:

„Hnutí DUHA podporuje návrat velkých šelem, a také usiluje o zdravou a pestrou krajinu plnou zeleně. Výsadbou remízků v tomto významném území jednak usnadníme cestu vzácným šelmám a zároveň zvýšíme ekologickou i estetickou hodnotu této podhorské krajiny. Těší nás podpora města Jablunkov, zájem místních obyvatel, dobrovolníků i myslivců.“

 

Petr Sagitarius, starosta města Jablunkov:

„I když město Jablunkov mělo původně s tímto prostorem trochu jiné plány, současný projekt podporujeme. Jak vyplývá z krásné novely ‘Muž, který sázel stromy‘, člověk sázením stromů kultivuje nejen přírodu, ale i sám sebe".

 

Dana Bartošová, Správa CHKO Beskydy:

„Výsadba zeleně v posledním  funkčním  koridoru  velkých savců  mezi slovenskými horami a Beskydami  je velmi potřebný a užitečný krok.   Nezastavěná území  se stromy a keři  kolem měst a obcí  mají obrovský význam  nejen pro divoce žijící  živočichy,  ale i  pro lidi.   Možnost  a potřeba putovat bez omezení krásnou přírodní krajinou existuje od pradávna a měla by zůstat zachována.“

 

Jan Klečka, autor návrhu výsadby:

„Jde o první z několika chystaných výsadeb v biokoridoru napříč údolím. Osazované plochy nejsou velké, přesto mění staletí trvající tradici zemědělského využití území. Bez pochopení vlastníků pozemků a také hospodařících zemědělců by to nebylo možné.“

 

Kamil Turek, předseda mysliveckého sdružení Gírová, řekl:

 „Naše honební společenstvo hospodaří v krajině desítky let a za tuto dobu jsme zaznamenali mnoho tvrdých zákroků do krajiny. Od rozorání mezí v sedmdesátých letech poklesly stavy zajíců v naší honitbě desetinásobně a koroptve byly vyhubeny zcela. Nekontrolovaná výstavba v dalších dekádách silně omezila pohyb zvěře v krajině a přispěl k tomu i obchvat obce, na kterém ročně umírá mezi 30 až 40-ti kusy srnčí zvěře. Proto jsme velmi rádi, že vedení města Jablunkova schválilo projekt Hnutí DUHA na výsadbu dřevin v nadregionálním biokoridoru, který, jak pevně věříme, přinese zlepšení této situace.“