Silnice I/11 je však kvůli Ředitelství silnic a dálnic stále nebezpečná

Hnutí DUHA přivítalo návrh nového územního plánu města Jablunkov, který jako první v republice vymezuje a přesně definuje migrační koridory pro velké savce - nezastavitelné území, které funkčně propojuje horské celky Slezských a Moravskoslezských Beskyd. Pokud zastupitelstvo předložený návrh schválí, stane se příkladem skloubení požadavků pro rozvoj regionu a potřeb divoké přírody [1].

Velká lesní zvířata - jeleni, srnci, divočáci, ale také vzácní vlci, rysi nebo medvědi dostanou s novým územním plánem jistotu zachování svých oblíbených tras. Ty vedou z kopců Slezských Beskyd pod širokým silničním mostem I/11 v části Městská Lomná, překlenujícím údolí potoka, přes pole pod nově rozšířený most pod železnicí až do Chráněné krajinné oblasti Beskydy [2].

Nový územní plán však neznamená, že by se frekventovaná silnice I/11 stala pro zvířata i lidi bezpečná. Každý rok v katastru sousední obce Mosty u Jablunkova dochází k desítkám srážek menších i větších živočichů s jedoucími automobily. Zjistila to nová studie Hnutí DUHA, kterou ekologická organizace prováděla ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci [3].

O přírodu se zajímám už dlouho, pravidelně jsem například s Hnutím DUHA jezdil na vlčí hlídky. Chtěl jsem něco užitečného dělat i v rámci svého studia na vysoké škole a zajímal jsem se proto, jak pomoci zvířatům, která zbytečně umírají na silnicích," vzpomíná Tomáš Krajča z Petrovic u Karviné na motivaci pro svůj výzkum v rámci bakalářské práce.

Studie zkoumá, kde dochází k nejčastějším srážkám zvířat s auty na sedmikilometrovém úseku mezi Jablunkovem a státní hranicí v Mostech u Jablunkova [2]. Ze čtyř kritických úseků se jeden nachází přímo u státní hranice v místech, kde měl dle usnesení vlády z roku 2006 už skoro dva roky stát nadchod, zajišťující bezpečný přechod velkých savců. Ředitelství silnic a dálnic však tento požadavek ignorovalo a stále nepředložilo kvalitní projekt, který by situaci mohl řešit.

Novou studii jsme už před časem odeslali Ředitelství silnic a dálnic i všem kompetentním úřadům, aby se s ní seznámili. Zatímco situaci u státní hranice, kde z obou stran navazují lesní porosty, je nutné řešit nadchodem, který je standardem ve všech vyspělých zemích, další kritická místa stačí proti pronikání zvěře zabezpečit oplocením silnice. Zvířata se kvůli zástavbě podél opačné strany silnice nemohou dostat bezpečně do lesů na druhé straně, a tak dezorientovaná většinou končí pod koly aut." vysvětlil Krajča.

Během výzkumu bylo potvrzeno, že především u státní hranice občas pokouší přeběhnout i vlk nebo rys. Nejvíce zvířat bylo zaznamenáno loni v létě, když byla silnice kvůli opravě mostu u Čadci několik týdnů uzavřená. „Potvrzuje se, že zvířata se snaží poblíž státní hranice stále procházet, ale velký provoz je buď odstraší, nebo jsou často sražená."

Miroslav Kutal, koordinátor projektu ochrany velkých šelem Hnutí DUHA řekl: „Během jednání při přípravě územního plánu Jablunkov se ukázalo, že rozvoj regionu a potřeby vzácných zvířat jsou slučitelné, pokud jsou obě strany ochotny věcně diskutovat. Za to si jablunkovští úředníci i politici zaslouží pochvalu. Naopak stát, konkrétně Ředitelství silnic a dálnic, zatím zcela selhává, když nedokáže dostát svým dřívějším závazkům. Silnice, které poškozují okolní krajinu bez adekvátní kompenzace, jsou nebezpečné jak pro divoká zvířata, tak pro řidiče. Zatímco továrna Hyundai už skoro dva roky vyrábí auta, plán za zajištění průchodnosti krajiny v Jablunkovském průsmyku stále není kvalitně zpracovaný ani na papíře".

Související publikace:

Migrační koridory: proč jsou důležité nejen pro velké šelmy". Je volně ke stažení na https://www.selmy.cz/storage/app/media/migracni-koridory-brozura-2010-www.pdf